Blog

Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Regały magazynowe przenoszą duże obciążenia związane z masą zgromadzonych na nich towarów. Podczas codziennej eksploatacji są też narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych. Poszczególne elementy mogą zostać uszkodzone przez uderzenie składowanego towaru czy jego opakowania. Najczęściej dochodzi jednak do zniszczeń powodowanych przez uderzenia urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Regały magazynowe to urządzenia, w przypadku których dobry stan techniczny całej konstrukcji decyduje nie tylko o możliwości efektywnego składowania różnych towarów, ale również o bezpieczeństwie ich obsługi. Procesy logistyczne związane z gospodarką magazynową wymagają stosunkowo częstego przemieszczania przechowywanych towarów. Zwykle wymaga to zarówno poruszania się w ciągach pieszo-jezdnych między poszczególnymi konstrukcjami

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Regały metalowe przeznaczone do użytku w magazynach muszą gwarantować zarówno odpowiednią wytrzymałość i nośność dopasowaną do rodzaju składowanych towarów, jak i pełne bezpieczeństwo dla pracowników zajmujących się obsługą magazynu oraz przechowywanych na nich produktów. Ze względu na wymogi dotyczące optymalnego rozstawienia i eksploatacji, montaż regałów metalowych powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowane

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Efektywna obsługa magazynu i sprawne wykonywanie wszystkich czynności związanych z poszczególnymi procesami logistycznymi wymagają korzystania z wielu urządzeń transportu bliskiego. Przemieszczanie składowanych towarów wiąże się zawsze z możliwością popełnienia błędu i spowodowania uszkodzenia zarówno środka transportu, jak i regału magazynowego. Ze względu na pełnioną przez regały funkcję, ich duże

Na czym polega serwis regałów magazynowych?

Na czym polega serwis regałów magazynowych?

Regały magazynowe muszą gwarantować odpowiednią nośność i stabilność przez cały czas użytkowania. Wszelkie awarie mogą prowadzić do groźnych w skutkach wypadków, zagrażających zdrowiu i życiu osób zajmujących się obsługą magazynu. Uszkodzenie skutkujące częściowym lub całkowitym zawaleniem się regału oznaczałoby również duże straty materialne związane ze zniszczeniem