Blog

Rola szkoleń pracowniczych w bezpiecznym korzystaniu z regałów magazynowych

Rola szkoleń pracowniczych w bezpiecznym korzystaniu z regałów magazynowych

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to jedno z najważniejszych zadań, jakie ma przed sobą każdy przedsiębiorca. Nabiera to szczególnego znaczenia, kiedy jest mowa o pracownikach magazynów, którzy godziny pracy spędzają w otoczeniu regałów, na których znajdują się ciężkie przedmioty. Dużą rolę w ich bezpieczeństwie pełnią szkolenia, które pracodawca powinien regularnie

Jak wygląda montaż regałów wysokiego składowania?

Jak wygląda montaż regałów wysokiego składowania?

Coraz częściej buduje się nowoczesne hale magazynowe, których wysokość sięga kilkunastu lub nawet czasami kilkudziesięciu metrów. Taka inwestycja wymaga odpowiedniego wykonawcy, który zagwarantuje szybki montaż regałów oraz bezpieczeństwo podczas składowania towarów. Każdemu zależy na czasie, dlatego dobra firma powinna wywiązać się z zadania w możliwie jak

Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych

Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych

Przepisy prawa polskiego i europejskiego nakładają na właścicieli magazynów obowiązek zlecenia okresowych przeglądów  regałów. Osobie spoza branży może się wydawać, że są one zbędne, gdyż regał magazynowy ciężko jest uszkodzić. To oczywiście nieprawda. Regały codziennie utrzymują wielokilogramowe obciążenia, a zaniedbanie regału może doprowadzić do tragedii. Jeśli dodamy