Blog

Popularne rodzaje regałów magazynowych

Popularne rodzaje regałów magazynowych

Regały magazynowe to rozwiązanie, które znacznie ułatwia przechowywanie towarów o różnej specyfice, zarówno jeśli chodzi o zakres wymiarów zewnętrznych, jak i masy czy rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane. Specyfiką regałów magazynowych jest możliwość gromadzenia znacznej ilości ładunku na ograniczonej przestrzeni oraz zagwarantowanie łatwego dostępu do składowanych produktów. Najczęściej

Przepisy BHP a regały magazynowe

Przepisy BHP a regały magazynowe

Przepisy BHP są niekiedy traktowane jako jeden z uciążliwych obowiązków, którego wprawdzie trzeba przestrzegać, ale nie przekłada się to na konkretne efekty, które można zaobserwować w codziennej pracy. Zdarza się, że pracownicy nie do końca respektują obowiązujące ustalenia i chcąc sobie „ułatwić” pracę, nie używają przydzielonych im środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem

Jak dbać o regały magazynowe?

Jak dbać o regały magazynowe?

Regały magazynowe są najważniejszym elementem wyposażenia każdej firmy z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), która zajmuje się przechowywaniem towarów. Można je spotkać w zdecydowanej większości centrów logistycznych, a także w magazynach firm handlowych, dużych hurtowni czy przedsiębiorstw produkcyjnych. Są wykorzystywane zarówno do składowania ładunków spaletyzowanych – w takich

Kto może naprawić regały metalowe?

Kto może naprawić regały metalowe?

Utrzymywanie regałów magazynowych w dobrym stanie pozwala na sprawne i niezakłócone działanie magazynu. Regularna kontrola będzie szczególnie ważna tam, gdzie przepływ towarów jest bardzo duży, a regały są intensywnie eksploatowane. Częste ustawianie i zdejmowanie palet wymaga wielu operacji wykonywanych z użyciem wózków widłowych, co powoduje powstawanie

Kto powinien posiadać certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Kto powinien posiadać certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Regały magazynowe są powszechnie wykorzystywane we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z działalnością logistyczną, produkcyjną lub handlową. Dzięki swojej konstrukcji pozwalają na bezpieczne przechowywanie dużej ilości towarów na niewielkiej powierzchni za sprawą umieszczania ich w pionie na kolejnych poziomach. Poza oszczędnością przestrzeni magazynowej gwarantują szybki dostęp do wybranego miejsca, a także

Z czego wykonane są regały magazynowe?

Z czego wykonane są regały magazynowe?

Regały magazynowe to doskonała metoda przechowywania towarów, która umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz gwarantuje szybki i wygodny dostęp do przechowywanych ładunków. W zależności od potrzeb – organizacji i wielkości magazynu, sposobu jego obsługi, a także rodzaju składowanych przedmiotów systemy regałowe stosowane w magazynach mogą mieć różną konstrukcję. Ze względu na dużą

Co to jest certyfikacja systemów regałowych?

Co to jest certyfikacja systemów regałowych?

Systemy regałowe to podstawowe wyposażenie wszystkich obiektów magazynowych i logistycznych. Są używane do przechowywania dużej ilości towarów, zarówno spaletyzowanych, jak i składowanych w różnych pojemnikach i opakowaniach, a często także luzem. Główną przyczyną korzystania z regałów magazynowych jest możliwość maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, a także skrócenie czasu potrzebnego na odnalezienie

Regały metalowe idealne do domowej spiżarni

Regały metalowe idealne do domowej spiżarni

Regały metalowe najczęściej kojarzą się z magazynami i centrami logistycznymi lub dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Rzeczywiście, w takich zastosowaniach są używane najczęściej, służąc do przechowywania ładunków o dużej masie składowanych piętrowo, nieraz na znacznej wysokości. Stosowanie systemów regałowych umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni, a także ułatwia obsługę związaną z zapewnieniem

Czy regały magazynowe powinny posiadać certyfikaty?

Czy regały magazynowe powinny posiadać certyfikaty?

Regały magazynowe to konstrukcje przeznaczone najczęściej do przechowywania dużych ilości towarów o znacznej masie. Choć spotyka się różne rozwiązania, jeśli chodzi o budowę regałów i rodzaj składowanych przedmiotów, to najczęściej są to spaletyzowane produkty o ciężarze kilkuset kilogramów. Ponieważ jedną z głównych przesłanek do korzystania z regałów jest możliwość znacznej oszczędności