Przegląd regałów magazynowych

Przegląd regałów magazynowych 

Przegląd regałów magazynowych to nasza domena. Klientom oferujemy przeglądy regałów paletowych, wspornikowych, półkowych i innych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, która przeglądy realizuje dokładnie i szybko.  

Częstotliwość przeglądu regałów 

Częstotliwość przeglądów powinna być proporcjonalna do stopnia eksploatacji regałów. Im więcej występuje potencjalnych zagrożeń, tym przeglądy powinny być częstsze. Czynniki wpływające na kondycję regałów to wilgoć, wahania temperatur, uderzenia i inne. Przeglądy regałów magazynowych realizowane są jednorazowo lub abonamentowo: co tydzień, co miesiąc, co rok. Jednorazowe oględziny dotyczą kontroli po zdarzeniach niepokojących, np. naruszeniu stateczności regału. 

Cele przeglądów 

 • poprawa bezpieczeństwa pracowników i konsumentów, 
 • optymalizacja procesu produkcji, 
 • zabezpieczenie pracodawcy przed konsekwencjami wypadku, 
 • możliwość wykrycia i naprawy usterek. 

Brak przeglądów – konsekwencje 

Przeglądy regałów magazynowych nie podlegają osobnym przepisom. Ich konieczność reguluje Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)*. Na mocy tych przepisów pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy – urządzenia i stosowane maszyny mają być w dobrym stanie technicznym. Zaniedbanie tych obowiązków rodzi poważne konsekwencje prawne, z procesem karnym włącznie. 

Podstawa prawna  

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  ( tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki ( Dz.U z 2002 r. Nr 191 poz. 1596, ze zm.) jak również zapisy Kodeksu Pracy nie pozostawiają złudzeń kto zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pracy. Jasno określają, że za stan techniczny wszelkich urządzeń (w tym także systemów do składowania) odpowiada pracodawca bądź właściciel / zarządca magazynu. 
 2. Norma PN-EN 15629:2010P – stalowe statyczne systemy składowania: specyfikacje urządzeń do składowania. 
 3. Norma PN-EN 15620:2010P – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne. 
 4. Norma PN-EN ISO 12100 – terminologia i definicje, ocena ryzyka. 
 5. Norma PN-EN 15635:2010P – stalowe statyczne systemy składowania: zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego. 
 6. Norma PN-EN 15512 – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: zasady projektowania.  
 7. Norma PN-EN 16681 – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: zasady projektowania dla obszarów zagrożonych sejsmicznie. 
 8. Norma PN-EN 1991-1-3 – oddziaływania na konstrukcje: obciążenia śniegiem. 
 1. Norma PN-EN 1991-1-4 – oddziaływania ogólne: oddziaływanie wiatru. 

Certyfikat na przegląd regałów magazynowych 

Marta Szcześniak jest drugą kobietą w Polsce, którą licencja uprawnia do dokonywania okresowych, technicznych przeglądów systemów regałów magazynowych, sporządzania pełnej, profesjonalnej dokumentacji poprzeglądowej oraz wdrażania rekomendacji zgodnych z zalecanymi normami. Dlatego korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni, że: 

 • jesteśmy świadomi istniejących zagrożeń, 
 • zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania regałów, 
 • kontrolę kończymy zdaniem raportu, 
 • wykonujemy przeglądy regałów wysokiego składowania , 
 • posiadamy certyfikat na przegląd regałów magazynowych, 
 • w razie potrzeby oferujemy naprawy regałów magazynowych, 
 • działamy szybko i profesjonalnie. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksową obsługę zdalnego  PRSESS-a posiadającego pełną akredytacje i certyfikowaną przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.   

Zapraszamy do współpracy!