Specjalistyczny przegląd regałów magazynowych – profesjonalnie i dokładnie

Przegląd regałów magazynowych to domena ORSON. Klientom oferujemy wykonanie przeglądów różnego rodzaju magazynów tj.: paletowych, wspornikowych, półkowych i innych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, która realizuje prace dokładnie i szybko. Dokonywanie bieżących przeglądów regałów magazynowych jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zobowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w ich miejscu pracy. Regulują to przepisy oraz normy prawne znajdujące się m.in. w Kodeksie pracy. Okresowa kontrola regałów magazynowych dokonywana przez naszych ekspertów obejmuje m.in.:

 • uszkodzenia konstrukcji regałów magazynowych,
 • wypionowanie rzędów regałów,
 • stan posadzki w magazynie,
 • obecność tablic informujących,
 • poprawność obciążenia regału,
 • dokumentację instalacji systemów regałowych,
 • połączenia śrubowe,
 • składowanie towaru na regałach.

Eksperci od przeglądów regałów magazynowych przeprowadzą usługę spełniającą wytyczne, jakie stawia norma PN-EN 15635. Należy jednak pamiętać, że przegląd to nie tylko formalność. To zapewnienie bezpiecznej pracy w odpowiednich warunkach.

Jak często i dlaczego należy przeprowadzać przeglądy regałów?

Częstotliwość przeglądów regałów magazynowych powinna być proporcjonalna do stopnia ich eksploatacji. Im więcej występuje potencjalnych zagrożeń, tym częściej powinny być one wykonywane. Do czynników wpływających na kondycję regałów należy zaliczyć: wilgoć, wahania temperatur, uderzenia i inne. Mogą być one realizowane jednorazowo lub abonamentowo: co tydzień, co miesiąc, co rok. W pierwszym przypadku dotyczą one kontroli po wystąpieniu zdarzeń niepokojących, np. naruszeniu stateczności regału.

Przeprowadzenie przeglądów pozwala:

 • poprawić bezpieczeństwo pracowników i konsumentów,
 • zoptymalizować proces produkcji,
 • zabezpieczyć pracodawcę przed konsekwencjami wypadku,
 • wykryć i naprawić usterki.

Jakie są konsekwencje braku wykonywania przeglądów?

Przeglądy regałów magazynowych nie podlegają osobnym przepisom. Ich konieczność reguluje Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)*. Na ich mocy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy – urządzenia i stosowane maszyny muszą być w dobrym stanie technicznym. Zaniedbanie tych obowiązków rodzi poważne konsekwencje prawne, z procesem karnym włącznie.

Na jakiej podstawie prawnej są wykonywane przeglądy?

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  ( tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki ( Dz.U z 2002 r. Nr 191 poz. 1596, ze zm.) jak również zapisy Kodeksu Pracy nie pozostawiają złudzeń kto zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pracy. Jasno określają, że za stan techniczny wszelkich urządzeń (w tym także systemów do składowania) odpowiada pracodawca bądź właściciel / zarządca magazynu. 
 2. Norma PN-EN 15629:2010P – stalowe statyczne systemy składowania: specyfikacje urządzeń do składowania. 
 3. Norma PN-EN 15620:2010P – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne. 
 4. Norma PN-EN ISO 12100 – terminologia i definicje, ocena ryzyka. 
 5. Norma PN-EN 15635:2010P – stalowe statyczne systemy składowania: zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego. 
 6. Norma PN-EN 15512 – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: zasady projektowania.  
 7. Norma PN-EN 16681 – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: zasady projektowania dla obszarów zagrożonych sejsmicznie. 
 8. Norma PN-EN 1991-1-3 – oddziaływania na konstrukcje: obciążenia śniegiem. 
 1. Norma PN-EN 1991-1-4 – oddziaływania ogólne: oddziaływanie wiatru. 

Mamy certyfikat na przegląd regałów magazynowych

Marta Szcześniak jest drugą kobietą w Polsce, którą licencja uprawnia do dokonywania okresowych, technicznych przeglądów systemów regałów magazynowych, sporządzania pełnej, profesjonalnej dokumentacji poprzeglądowej oraz wdrażania rekomendacji zgodnych z zalecanymi normami. Kompleksowy zakres wykonywanych prac obejmujący montaż regałów magazynowych, ale też ich demontaż, serwis i naprawę jest kluczem do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności.

W naszym zespole znajdują się osoby posiadające certyfikat na przeglądy regałów wysokiego składowania. Eksperci dokonujący sprawdzania stanu technicznego regałów muszą zdobyć wiedz teoretyczną i praktyczną na szkoleniach PRSES. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wyznaczenia PRSES, czyli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania. Zadaniem tej osoby jest również utrzymywanie systemu składowania w odpowiednim stanie technicznym. PRSES oznacza uszkodzone elementy i obszary, które należy włączyć z użytkowania. Organizacją, która przyznaje takie certyfikaty jest m.in. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, czyli PSTM.

Klienci korzystający z usług ORSON mogą być pewni, że certyfikowani eksperci od przeglądów regałów magazynowych:

 • są świadomi istniejących zagrożeń,
 • zapewniają bezpieczeństwo użytkowania regałów,
 • kontrolę kończą zdaniem raportu,
 • wykonują przeglądy regałów wysokiego składowania,
 • w razie potrzeby oferują naprawy regałów magazynowych,
 • działają szybko i profesjonalnie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksową obsługę zdalnego PRSESS-a mającego pełną i certyfikowaną akredytację przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

Zapraszamy do współpracy!