Blog - strona 1

Jak efektywnie przeprowadzić demontaż regałów magazynowych?

Jak efektywnie przeprowadzić demontaż regałów magazynowych?

Demontaż regałów magazynowych może wydawać się zadaniem prostym, ale w rzeczywistości wymaga szczegółowego planowania i przestrzegania określonych procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność całego procesu. Niezależnie od tego, czy regały są demontowane w celu przeprowadzki, reorganizacji przestrzeni magazynowej czy z powodu ich zużycia, kluczowe jest, aby każdy krok był wykonany

Techniki składowania towarów – FEFO, FIFO, LIFO

Techniki składowania towarów – FEFO, FIFO, LIFO

Składowanie towarów to część procesu związanego z zarządzaniem zasobami w firmie. Jego efektywność ma ogromne znaczenie dla utrzymania wydajności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa, ale też liczy się ze względów wizerunkowych, organizacyjnych. I właśnie z myślą o tym, ale też biorąc pod uwagę obowiązujące procedury i zasady BHP firmy korzystają z popularnych technik składowania towarów.

Jakie regały magazynowe montuje się najczęściej?

Jakie regały magazynowe montuje się najczęściej?

Sprawne zarządzanie magazynem wymaga nie tylko odpowiedniego personelu i oprogramowania, ale również efektywnych i bezpiecznych regałów magazynowych stanowiących jego podstawowe wyposażenie. Jednak wiele firm nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że regał regałowi nierówny, a konstrukcje mogą naprawdę różnić się między sobą, np. rozmiarem czy obciążeniem. Z tego też względu są podzielone

Za co odpowiada PRSES?

Za co odpowiada PRSES?

Każdy pracodawca lub właściciel magazynu jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Na jego barkach spoczywa m.in. odpowiedzialność za stan techniczny systemów składowania. Nie musi on jednak samodzielnie sprawować kontroli nad ich kondycją. Norma PN-EN 15635 jasno wskazuje, że takie zadanie powinno zostać zlecone wykwalifikowanej osobie. W związku z tym

Kiedy warto przeprowadzić szkolenie dla pracowników z zakresu bezpiecznego użytkowania systemów składowania?

Kiedy warto przeprowadzić szkolenie dla pracowników z zakresu bezpiecznego użytkowania systemów składowania?

Systemy składowania znajdują powszechne zastosowanie w wielu magazynach, hurtowniach, zakładach przemysłowych i zakładach pracy. Umożliwiają bezpieczne składowanie ładunków, wpływają na wydajność codziennej pracy i przyczyniają się do utrzymania porządku w obiektach. Jednocześnie są to konstrukcje narażone na intensywną eksploatację. Mogą być podatne na uszkodzenia podczas użytkowania, stąd też należy obchodzić

Dlaczego trzeba wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?

Dlaczego trzeba wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?

Obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów regałów magazynowych wynika z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i znajdującym się na regałach ładunkom. Zaniedbanie

Jakie kompetencje powinien mieć ekspert wykonujący przeglądy regałów magazynowych?

Jakie kompetencje powinien mieć ekspert wykonujący przeglądy regałów magazynowych?

Właściciel magazynu powinien regularnie dokonywać przeglądów regałów. To obowiązek wynikający z przepisów oraz norm prawnych znajdujących się m.in. w Kodeksie pracy. Jest to konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Uszkodzone lub zepsute regały mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla składowanych na nich regałach, ale i dla pracowników. Kto może dokonać takiej kontroli?