Blog - strona 1

Za co odpowiada PRSES?

Za co odpowiada PRSES?

Każdy pracodawca lub właściciel magazynu jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Na jego barkach spoczywa m.in. odpowiedzialność za stan techniczny systemów składowania. Nie musi on jednak samodzielnie sprawować kontroli nad ich kondycją. Norma PN-EN 15635 jasno wskazuje, że takie zadanie powinno zostać zlecone wykwalifikowanej osobie. W związku z tym

Kiedy warto przeprowadzić szkolenie dla pracowników z zakresu bezpiecznego użytkowania systemów składowania?

Kiedy warto przeprowadzić szkolenie dla pracowników z zakresu bezpiecznego użytkowania systemów składowania?

Systemy składowania znajdują powszechne zastosowanie w wielu magazynach, hurtowniach, zakładach przemysłowych i zakładach pracy. Umożliwiają bezpieczne składowanie ładunków, wpływają na wydajność codziennej pracy i przyczyniają się do utrzymania porządku w obiektach. Jednocześnie są to konstrukcje narażone na intensywną eksploatację. Mogą być podatne na uszkodzenia podczas użytkowania, stąd też należy obchodzić

Dlaczego trzeba wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?

Dlaczego trzeba wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?

Obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów regałów magazynowych wynika z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i znajdującym się na regałach ładunkom. Zaniedbanie

Jakie kompetencje powinien mieć ekspert wykonujący przeglądy regałów magazynowych?

Jakie kompetencje powinien mieć ekspert wykonujący przeglądy regałów magazynowych?

Właściciel magazynu powinien regularnie dokonywać przeglądów regałów. To obowiązek wynikający z przepisów oraz norm prawnych znajdujących się m.in. w Kodeksie pracy. Jest to konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Uszkodzone lub zepsute regały mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla składowanych na nich regałach, ale i dla pracowników. Kto może dokonać takiej kontroli?

Jak uzyskać certyfikat na przeglądy regałów wysokiego składowania?

Jak uzyskać certyfikat na przeglądy regałów wysokiego składowania?

Regały wysokiego składowania są jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów wyposażenia w przypadku hal magazynowych i miejsc składowania. Pozwalają wykorzystać całą przestrzeń przeznaczoną do przechowywania różnego rodzaju materiałów i ładunków w stu procentach. Warto pamiętać, że wysokie składowanie wiąże się również z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – dlatego

Jakie firmy powinny skorzystać z usług montażu regałów metalowych?

Jakie firmy powinny skorzystać z usług montażu regałów metalowych?

Regały metalowe są jednym z najczęściej spotykanych elementów wyposażenia w wielu przedsiębiorstwach i sklepach. Te niepozorne konstrukcje znacząco ułatwiają uporządkowanie przechowywanych przedmiotów, a także pozwalają na wykorzystanie o wiele większej przestrzeni. Chociaż zazwyczaj ich skręcenie nie wydaje się zbyt skomplikowane, to w pewnych wypadkach o wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej usługi

Co najczęściej przyczynia się do uszkodzeń regałów magazynowych?

Co najczęściej przyczynia się do uszkodzeń regałów magazynowych?

Przy regularnie przeprowadzanych przeglądach stanu technicznego żywotność regałów magazynowych może być bardzo długa. Właściwa konserwacja pozwala zapobiec usterkom, które mogłyby zagrażać ogólnemu bezpieczeństwu pracowników magazynu. W przypadku jej zaniedbań ryzyko uszkodzeń konstrukcji wzrasta. Poza tym istnieje pewna grupa czynników, która zwiększa prawdopodobieństwo

Czy każdy może serwisować regały magazynowe?

Czy każdy może serwisować regały magazynowe?

Regularny serwis regałów magazynowych jest gwarancją ich bezpiecznego użytkowania. Zaniedbania w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych mogą nieść nie tylko straty finansowe, ale i tragiczne konsekwencje związane z narażeniem na utratę zdrowia lub życia pracowników magazynu. Zwykle nikt nie ma wątpliwości, kto odpowiada za dobrą kondycję regałów. Niejasności pojawiają się jednak