Okresowe przeglądy techniczne

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja wyposażenia i środków transportu na magazynie skutecznie ograniczają ryzyko wystąpienia poważnych wypadków.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  ( tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki ( Dz.U z 2002 r. Nr 191 poz. 1596, ze zm.) jak również zapisy Kodeksu Pracy nie pozostawiają złudzeń kto zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pracy. Jasno określają, że za stan techniczny wszelkich urządzeń – w tym także systemów do składowania – odpowiada Pracodawca bądź Właściciel magazynu.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej to jedyna instytucja mająca akredytację państwową i działająca na rzecz wieloaspektowego zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na magazynach.

Konsekwencją ich działań jest usankcjonowanie pozycji PRSES-a, specjalnej jednostki zajmującej się ograniczaniem ryzyka poprzez wdrażanie norm :

PN-EN 15629:2010P – Stalowe statyczne systemy składowania - Specyfikacje urządzeń do składowania

PN-EN 15620:2010P – Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji- Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne PN-EN ISO 12100 -  Terminologia i Definicje- ocena ryzyka PN-EN 15635:2010P – Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego

PN-EN 15512 – Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji PN-EN 16681 – Stalowe statyczne systemy składowania- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania dla obszarów zagrożonych sejsmicznie PN-EN 1991-1-3 – Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne: obciążenia śniegiem PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania ogólne: oddziaływanie wiatru

Obsługa PRSESS-a

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksową obsługę zdalnego   PRSESS-a posiadającego pełną akredytacje i certyfikowaną przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

Marta Szcześniak jest drugą kobietą w Polsce, którą licencja uprawnia do dokonywania okresowych, technicznych przeglądów systemów regałów magazynowych, sporządzania pełnej, profesjonalnej dokumentacji po przeglądowej oraz wdrażania zaleceń zgodnych z zalecanymi normami.

Obowiązkowe roczne przeglądy stanu technicznego systemów składowania pozwolą na ograniczenie do minimum ryzyka wypadku oraz wyeliminowanie czarnych punktów na mapie Prowadzi także szkolenia dla pracowników z bezpiecznego korzystania i użytkowania wyposażeni magazynowych.