Przegląd regałów wysokiego składowania 

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej to na pracodawcy leży obowiązek systematycznej kontroli bezpieczeństwa, w tym sprawdzania stanu technicznego mebli i maszyn – zasada ta dotyczy również regałów. Dlatego jeżeli zależy Państwu na działaniu zgodnym z prawem, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

Przeglądy regałów wysokiego składania obejmują: 

  • analizę kompletności regału, 
  • pomiary wielkości odkształceń, 
  • pomiary odchyłów słupów od pionu, 
  • kontrolę systemów zabezpieczeń, 
  • sprawdzenie dotychczasowych raportów, 
  • badanie stanu wiedzy pracowników (w razie potrzeby jej uzupełnienie), 
  • raport dotyczący podjętych działań, 
  • propozycję planów naprawczych. 

Przegląd techniczny regałów wysokiego składowania a przepisy prawne

O konieczności przeprowadzania przeglądów technicznych regałów wysokiego składowania mówią wprost przepisy prawne. Po pierwsze, sprawę zapewnienia bezpieczeństwa związanego z regałami reguluje Kodeks pracy. Przepisy w nim zawarte zobowiązują pracodawcę m.in. do ochrony zdrowia i życia wszystkich pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki. Pracodawca musi również zapewnić, że stosowane w miejscu pracy maszyny i urządzenia będą zabezpieczały pracownika przed urazami. Podobne przepisy znajdują się w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W rozporządzeniu tym możemy przeczytać, że pomieszczenia pracy oraz znajdujące się tam wyposażenie powinny zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki. Przepisy obligują pracodawcę do systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy, uwzględniając przy tym stan techniczny sprzętu i innych urządzeń. Istotny jest rozdział 4 tego rozporządzenia mówiący, że regały powinny być odpowiednio wytrzymałe i posiadać stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem.

Najczęstsze nieprawidłowości podczas użytkowania regałów

Dokonywanie regularnych przeglądów technicznych regałów wysokiego składowania jest o tyle istotne, iż z doświadczenia wiemy, ile błędów jest popełnianych podczas ich eksploatacji. Podstawową nieprawidłowością jest niedokonywanie przeglądów regałów zgodnie z zaleceniami producenta oraz brak znaków informujących o maksymalnych nośnościach. Poważnym błędem jest przekraczanie dopuszczalnych obciążeń. Wpływa to na powstawanie ugięć półek, odchyleń i uszkodzeń całej konstrukcji.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Zapraszamy do współpracy!