Bezpieczne regały magazynowe

Magazyn jest środowiskiem pracy, w którym wypadki mogą być katastrofalne w skutkach. Dlatego podczas składowania materiałów bardzo ważną kwestią jest właściwe użytkowanie regałów magazynowych. Zgodnie z prawem istnieje obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy. Dotyczy on również dbałości o stan techniczny systemów regałowych, które stanowią podstawowe wyposażenie każdego magazynu. Po pierwsze trzeba pamiętać, iż wszystkie urządzenia do składowania materiałów muszą być zaprojektowane i wykonane tak, by zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych materiałów i pracowników, którzy obsługują magazyn. Kolejną kwestią jest przestrzeganie odpowiednich procedur technicznych oraz przepisów w zakresie BHP.

Stateczność regałów

Biorąc pod uwagę wszelkie niebezpieczeństwa, które mogą pojawić się z powodu nieprawidłowej eksploatacji regałów, pracodawca stosujący w magazynach takie systemy ma obowiązek zapewnić odpowiednie ich zamontowanie i zabezpieczenie. Jednym ze sposobów zapewnienie stateczności regałów jest ich zakotwiczenie. Ogólna zasada kotwiczenia mówi, że podlegają mu regały o wysokości większej od czterokrotności ich głębokości. Konieczność wykorzystywania kotwienia wynika także z gabarytów i masy przedmiotów, ich środka ciężkości, sposobów układania towarów na regałach, stanu posadzki, szerokości przejścia między regałami. Przed utratą stateczności regałów uchronić mogą również odbojniki. Stosuje się je w słupach we wszystkich kluczowych miejscach strefy instalacji regałów. O tym czy odbojniki zostaną zastosowane decyduje pracodawca odpowiadający za bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

Okresowe sprawdzanie regałów magazynowych

Dbałość o wytrzymałość regałów to nie wszystko. Powinno się również okresowo sprawdzać ich stan techniczny. W czasie eksploatacji mogą poluzować się łączenia, wsporniki półek, konstrukcja może ulec korozji lub zostać uszkodzona przez środek transportu. Przeglądy i kontrole regałów magazynowych przeprowadza się w zasadzie według terminów wskazanych przez producenta. Zazwyczaj są to przeglądy codzienne przed rozpoczęciem pracy, przeglądy tygodniowe oraz kontrole miesięczne i roczne. Przeglądami i serwisem regałów może zająć się profesjonalna firma. Korzystając z jej usług możemy być pewni, że zachowane zostaną najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy.

Bezpieczne regały magazynowe