Najczęstsze usterki regałów magazynowych

Montaż regałów magazynowych to bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ bezpieczeństwo na magazynie jest bardzo ważne. Niestety zdarzają się sytuacje losowe, w których dochodzi do usterek związanych z nieodpowiednim składowaniem towarów lub uszkodzeniami konstrukcji regału. Czasami problem może być większy lub mniejszy, ale cały czas zagraża pracownikom przebywającym na terenie hali. Ważne jest to, aby jak najszybciej naprawić usterkę i wyeliminować zagrożenie. 

Jakie zagrożenia występują na magazynie?

Właściciele hal magazynowych muszą zadbać o bezpieczeństwo pracowników i stosować się do zasad BHP. Niestety czasami dochodzi do nieszczęść, spowodowanych niewłaściwą eksploatacją regałów magazynowych, bądź ich wadliwą konstrukcją. Bardzo często bagatelizuje się niektóre przepisy dotyczące rozmieszczenia tabliczek informujących o zagrożeniu lub piktogramów na półkach, gdzie składowane są niebezpieczne substancje. 

Często też ignoruje się maksymalne obciążenie danej półki, co może doprowadzić do niebezpiecznej reakcji łańcuchowej. Ważne jest umieszczenie specjalnych tabliczek informujących o maksymalnej wadze produktu. Kiedy półki pod wpływem ciężaru zaczynają się wyginać, a belki nośne odchylać do pionu, co powoduje, że cała konstrukcja staje się niestabilna, a co za tym idzie – niebezpieczna. 

Na hali magazynowej odbywa się także ruch pojazdami transportowymi. Podczas uderzenia wózka widłowego w regał, niektóre elementy mogą się niebezpiecznie ugiąć, co może mieć negatywny wpływ na szkielet konstrukcji. Warto wspomnieć, że nie potrzeba specjalnie dużej prędkości przy uderzeniu, ponieważ sama masa pojazdu może spowodować usterkę. Czasami, aby uniknąć takiej sytuacji, w najbardziej narażonych miejscach stosuje się specjalne odbojniki, które mają za zadanie przyjąć na siebie energię uderzenia.

Najczęstsze usterki regałów magazynowych