Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych

Przepisy prawa polskiego i europejskiego nakładają na właścicieli magazynów obowiązek zlecenia okresowych przeglądów  regałów. Osobie spoza branży może się wydawać, że są one zbędne, gdyż regał magazynowy ciężko jest uszkodzić. To oczywiście nieprawda. Regały codziennie utrzymują wielokilogramowe obciążenia, a zaniedbanie regału może doprowadzić do tragedii. Jeśli dodamy do tego codzienny ruch wózków widłowych w magazynie i nie zawsze poprawny załadunek i rozładunek towarów okaże się, że każdy regał musi znieść naprawdę wiele.

Popularne usterki

Kontrole wykazują, że często dochodzi do różnych nieprawidłowości w zakresie użytkowania regałów. Zdarza się, że na regałach nie ma odpowiednich tabliczek znamionowych i naklejek, które informują o maksymalnych nośnościach danego mebla. Między innymi z tego powodu regały są czasami przeciążane. To z kolei powoduje, że półki mogą się uginać, a belki nośne odchylać od pionu. Regał staje się przez to bardzo niestabilny, a co za tym idzie – niebezpieczny. Regały mogą być też uszkodzone przez maszyny transportu wewnętrznego. Wózek widłowy, który nawet niezbyt mocno uderzy w regał, może spowodować uszkodzenia jego konstrukcji. Zdarza się też, że uszkodzone są odbojniki lub regał ma wyrwane kotwy z posadzki. Kontrole niestety wciąż często stwierdzają, że regały są zaniedbane i nie przechodziły przeglądów w wyznaczonym czasie. Czasami w magazynie zastawione są drogi komunikacyjne pomiędzy regałami, co skutkuje ich złym użytkowaniem.

Grupy ryzyka

Aby stwierdzić, czy naprawa regałów magazynowych jest pilna, czy może zaczekać, Europejska Federacja Magazynowania opracowała wytyczne dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych. W dokumencie opisała trzy grupy ryzyka, według których można sklasyfikować uszkodzone regały. Pierwszą grupą jest grupa zielona, do której kwalifikują się regały z niewielkimi uszkodzeniami, które trzeba mieć na oku i pilniej kontrolować. Druga grupa to grupa pomarańczowa. Do niej zalicza się regały poważnie uszkodzone, które wymagają reakcji pilnie, bez zbędnej zwłoki. Ostatnia jest grupa czerwona, która oznacza bardzo poważne uszkodzenia. Regały, które trafią do tej grupy, wymagają natychmiastowej interwencji.

Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych