Prawo i zdrowy rozsądek a okresowe przeglądy regałów magazynowych

Regały magazynowe są codziennie narażane na ogromne obciążenia, a także przypadkowe uderzenia wózków widłowych czy podnośników. Dlatego też powinny być okresowo kontrolowane, by nie dopuścić do szeregu konsekwencji, jakie wiążą się z zawaleniem się regału. Jakie mogą one być?

Zdrowy rozsądek

Zaniedbanie stanu regałów magazynowych może doprowadzić do tego, że niepozorna usterka zmieni się w poważne uszkodzenie. Szybka naprawa może sprawić, że właściciel magazynu nie będzie musiał ponosić kosztów zakupu nowych regałów. Jeśli regał zarwie się lub przewróci, spadną z niego przechowywane na nim towary. W wielu przypadkach oznacza to ich poważne uszkodzenia, a nawet całkowite zniszczenie. Zniszczony regał może oznaczać też przestój w pracy magazynu i jego sparaliżowanie nawet na kilka dni. W najgorszym wypadku może doprowadzić do poważnych uszczerbków na zdrowiach pracowników, a co gorsza – do śmierci. Odpowiedzialność właściciela magazynu, jak widać, jest ogromna.

Przeglądy a prawo

Przeglądy regałów magazynowych są także narzucone na właściciela magazynu przepisami prawa. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jasno stwierdza, że to pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i odpowiednią higienę pracy.  To on jest też odpowiedzialny za organizację procesów pracy, stan techniczny maszyn oraz innego wyposażenia, a także sposób rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. Regularne przeglądy narzuca nowelizowana norma EN 15 635:2008, nakładająca na pracodawcę eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu konstrukcji oraz to, jak mają one przebiegać. Corocznego przeglądu musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Jeśli w danym zakładzie pracy nie jest taka zatrudniona, należy zatrudnić specjalistę z zewnątrz. Kontroli tygodniowych, miesięcznych i innych oględzin zawsze należy dokonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta regału.

Prawo i zdrowy rozsądek a okresowe przeglądy regałów magazynowych