Rola szkoleń pracowniczych w bezpiecznym korzystaniu z regałów magazynowych

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to jedno z najważniejszych zadań, jakie ma przed sobą każdy przedsiębiorca. Nabiera to szczególnego znaczenia, kiedy jest mowa o pracownikach magazynów, którzy godziny pracy spędzają w otoczeniu regałów, na których znajdują się ciężkie przedmioty. Dużą rolę w ich bezpieczeństwie pełnią szkolenia, które pracodawca powinien regularnie wykonywać. Co warto wiedzieć o takich szkoleniach?

Szkolenia dla pracowników magazynu – dlaczego są konieczne?

Mimo że regały magazynowe znajdujące się w halach produkcyjnych wykonywane są z trwałych materiałów, to istnieje możliwość wystąpienia ich awarii. Może stanowić to poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracujących na magazynie osób. Znajdujące się na półkach towary mają określoną wagę, a ich spadanie jest niebezpieczne dla pracowników. Właściwe korzystanie z magazynów, a także znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w powierzchniach magazynowych może uchronić od wielu tragedii. 

W każdym magazynie powinna być osoba, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w hali magazynowej. To w dużej mierze osoby na tym stanowisku są odpowiedzialne za zorganizowanie szkolenie dla pracowników magazynu, a także zapoznanie ich z zasadami obsługi regałów i znajdujących się tam towarów. 

Bezpieczne korzystanie z regałów magazynowych

Bezpieczeństwo pracownika na magazynie uzależnione jest w dużej mierze od posiadanej przez niego wiedzy na temat zasad BHP, a także na temat zakazów związanych z użytkowaniem regału. Taki pracownik powinien każdego dnia dokonywać drobnej kontroli stanu znajdujących się w magazynie regałów, które pozwolą na bieżąco wykrywać niewielkie awarie.  Ich usuwanie pozwoli znacząco obniżyć ryzyko tragedii w magazynie.

Rola szkoleń pracowniczych w bezpiecznym korzystaniu z regałów magazynowych