Techniki składowania towarów – FEFO, FIFO, LIFO

Składowanie towarów to część procesu związanego z zarządzaniem zasobami w firmie. Jego efektywność ma ogromne znaczenie dla utrzymania wydajności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa, ale też liczy się ze względów wizerunkowych, organizacyjnych. I właśnie z myślą o tym, ale też biorąc pod uwagę obowiązujące procedury i zasady BHP firmy korzystają z popularnych technik składowania towarów. Zobacz, czym jest metoda FEFO, FIFO i LIFO, jakie są zalety i wady każdej z nich, wreszcie – którą warto zastosować u siebie?

FEFO (First Expired, First Out)

FEFO to technika składowania towarów, która polega na wydawaniu najpierw produktów, które najwcześniej stracą swoją wartość lub ważność. Jest to szczególnie istotne w branżach, gdzie produkty są podatne na przeterminowanie, takich jak branża spożywcza lub farmaceutyczna. FEFO gwarantuje, że produkty o najkrótszym okresie przydatności do spożycia zostaną zużyte przed dłużej ważnymi, minimalizując straty związane z przeterminowanymi towarami.

Zalety FEFO:

  • minimalizacja strat związanych z przeterminowanymi towarami,
  • zachowanie wysokiej jakości produktów,
  • zwiększenie zaufania klientów do firmy.

FIFO (First In, First Out)

FIFO to jedna z najpopularniejszych technik składowania towarów. Polega ona na wydawaniu produktów w kolejności, w jakiej zostały one przyjęte do magazynu. Oznacza to, że najstarsze produkty zostają sprzedane przed nowszymi. FIFO jest stosowane w wielu branżach, w których produkty nie ulegają przeterminowaniu, ale mogą się pogarszać z czasem, takich jak elektronika czy odzież.

Zalety FIFO:

  • prosta w zrozumieniu i wdrożeniu,
  • minimalizacja ryzyka utraty wartości towarów,
  • sprzyja rotacji zapasów, co może pomóc w utrzymaniu produktów świeżych.

LIFO (Last In, First Out)

LIFO to technika, w której najnowsze produkty są wydawane jako pierwsze. Jest to rzadziej stosowana technika składowania towarów, ponieważ może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji podatkowych, ale może być przydatna w pewnych sytuacjach. LIFO jest szczególnie popularne w branżach, gdzie ceny surowców rosną, a firmy chcą zmniejszyć swoje koszty podatkowe.

Zalety LIFO:

  • może pomóc w zmniejszeniu opodatkowania, ponieważ wydawane są najdroższe produkty,
  • w przypadku wzrostu cen surowców może pomóc w obniżeniu kosztów produkcji.

Jaki system składowania towarów wybrać?

Efektywne zarządzanie zapasami jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. Wybór odpowiedniej techniki składowania towarów, takiej jak FEFO, FIFO lub LIFO, zależy głównie od rodzaju produktów i celów firmy. Każda z tych technik ma swoje zalety i wady, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji. Warto również stale monitorować i dostosowywać strategię zarządzania zapasami w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby firmy. Zapoznaj się z naszą ofertą serwisu regałów magazynowych!

Techniki składowania towarów – FEFO, FIFO, LIFO