Co najczęściej przyczynia się do uszkodzeń regałów magazynowych?

Przy regularnie przeprowadzanych przeglądach stanu technicznego żywotność regałów magazynowych może być bardzo długa. Właściwa konserwacja pozwala zapobiec usterkom, które mogłyby zagrażać ogólnemu bezpieczeństwu pracowników magazynu. W przypadku jej zaniedbań ryzyko uszkodzeń konstrukcji wzrasta. Poza tym istnieje pewna grupa czynników, która zwiększa prawdopodobieństwo usterek. W wyniku tego w czasie długiej eksploatacji regałów metalowych niekiedy nie da się wykluczyć pewnych uszkodzeń. Oto naszym zdaniem trzy najczęstsze przyczyny, które je wywołują.

Niewłaściwa eksploatacja regałów

Do poważnych uszkodzeń regałów magazynowych najszybciej przyczynia się ich niezgodna z przeznaczeniem eksploatacja. W praktyce w większości oznacza to, że konstrukcje wykorzystuje się do znoszenia obciążeń, które przekraczają ich maksymalną nośność. W efekcie dochodzi do przeciążeń, które objawiają się uginaniem półek lub odchyleniem od pionu innych części konstrukcji. To z kolei istotnie zagraża stabilności regału i stwarza realne niebezpieczeństwo.

Nieodpowiednie warunki w magazynach

Konieczność naprawy regałów metalowych nierzadko wynika również ze złych warunków panujących w magazynach. Problemem może być nieodpowiednia temperatura, zbyt wysoka wilgotność powietrza lub narażenie regałów na kontakt z innymi czynnikami, które mogą prowadzić do osłabienia ich konstrukcji.

Zdarzenia losowe

Częstą przyczyną osłabienia konstrukcji lub deformacji regałów magazynowych bywają też uszkodzenia mechaniczne, do których dochodzi podczas codziennej pracy w magazynie. Mowa szczególnie o usterkach spowodowanych w wyniku nieumiejętnej lub nierozważnej obsługi wózków widłowych. Niebezpieczne dla stabilności konstrukcji są m.in. przypadkowe silne uderzenia czy najazdy na elementy regałów.

Co najczęściej przyczynia się do uszkodzeń regałów magazynowych?