Czy każdy może serwisować regały magazynowe?

Regularny serwis regałów magazynowych jest gwarancją ich bezpiecznego użytkowania. Zaniedbania w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych mogą nieść nie tylko straty finansowe, ale i tragiczne konsekwencje związane z narażeniem na utratę zdrowia lub życia pracowników magazynu. Zwykle nikt nie ma wątpliwości, kto odpowiada za dobrą kondycję regałów. Niejasności pojawiają się jednak w kwestii tego, kto jest uprawniony do ich serwisu. Czy może to być zwykły pracownik magazynu? A może konieczny jest kontakt z ekspertem? Sprawdź!

Serwis regałów magazynowych – kto może się go podjąć?

Zarówno specjalistyczne kontrole stanu technicznego regałów magazynowych, jak i ewentualna naprawa ich usterek, wymaga specjalistycznej wiedzy. W związku z tym czynności serwisowych nie może podjąć się każdy. Potrzebne są do tego odpowiednie uprawnienia potwierdzone zdobyciem stosownych certyfikatów. I o ile wstępnej oceny kondycji regałów magazynowych może dokonać przeszkolony pracownik magazynu (tzw. PRSES wyznaczony przez pracodawcę lub właściciela magazynu), o tyle wykryte nieprawidłowości może usunąć wyłącznie doświadczony serwis. Zwykli pracownicy magazynu ze względów bezpieczeństwa nie powinni podejmować się naprawy usterek we własnym zakresie.

Kto zwykle odpowiada ze serwis regałów magazynowych?

Serwis regałów magazynowych najczęściej zapewniają sami producenci takich konstrukcji lub specjalizujące się w tej dziedzinie firmy zewnętrzne, które zatrudniają wykwalifikowany personel. Jedną z nich jest ORSON. W naszej kadrze nie brakuje fachowców, którzy posiadają liczne licencje zaświadczające o zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie naprawy systemów składowania. Potwierdzeniem kwalifikacji są m.in. certyfikaty przyznane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

Czy każdy może serwisować regały magazynowe?