Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Regały metalowe przeznaczone do użytku w magazynach muszą gwarantować zarówno odpowiednią wytrzymałość i nośność dopasowaną do rodzaju składowanych towarów, jak i pełne bezpieczeństwo dla pracowników zajmujących się obsługą magazynu oraz przechowywanych na nich produktów. Ze względu na wymogi dotyczące optymalnego rozstawienia i eksploatacji, montaż regałów metalowych powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowane firmy, które są w stanie wykonać wszystkie niezbędne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi przez producenta. Prawidłowy montaż regałów jest dość skomplikowany, a od właściwej realizacji wszystkich etapów prac zależy efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania magazynu.

Montaż regałów magazynowych

Montaż systemu regałów magazynowych powinien być poprzedzony przygotowaniem dokładnego projektu, który będzie uwzględniał zarówno specyfikę potrzeb danego przedsiębiorstwa, jak i rodzaj pomieszczeń przeznaczonych na magazyn. W zależności od tego, jakie towary będą składowane w magazynie celowe może być zastosowanie różnych typów regałów – od konstrukcji półkowych przez regały paletowe aż po wspornikowe. Magazyny, które mają być w dużym stopniu zautomatyzowane, wymagają zastosowania bardziej indywidualnego podejścia.

Każdy projekt powinien również uwzględniać warunki wynikające z wielkości i sposobu organizacji przestrzeni w pomieszczeniu magazynowym. Ważne będą różne czynniki – od wysokości hali magazynowej, po możliwości systemu oświetleniowego i wentylacyjnego. Odpowiednio przygotowany plan rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu regałów powinien uwzględniać kluczowe kwestie, jak choćby położenie słupów podtrzymujących konstrukcję dachu czy planowany przebieg poszczególnych procesów logistycznych.

Przy montażu regałów poza dokładnym przestrzeganiem zaleceń producenta odnoszących się do ustawienia i łączenia wszystkich części ważne jest również zgodne z wymogami kotwienie regałów zapewniające ich pełną stabilność.

Stopnień skomplikowania czynności koniecznych przy montażu regałów zależy od ich typu oraz rozległości systemu. Stosunkowo proste będzie więc np. rozstawienie metalowych regałów półkowych, jednak budowa systemu wysokiego składowania to zadanie wymagające zdecydowanie większej ilości pracy.

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?