Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Efektywna obsługa magazynu i sprawne wykonywanie wszystkich czynności związanych z poszczególnymi procesami logistycznymi wymagają korzystania z wielu urządzeń transportu bliskiego. Przemieszczanie składowanych towarów wiąże się zawsze z możliwością popełnienia błędu i spowodowania uszkodzenia zarówno środka transportu, jak i regału magazynowego. Ze względu na pełnioną przez regały funkcję, ich duże obciążenie oraz obecność pracujących przy obsłudze magazynu osób wszelkie odkształcenia, pęknięcia czy przemieszczenia poszczególnych elementów mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Naruszenie struktury nośnej regału może prowadzić do oderwania i upadku poszczególnych fragmentów konstrukcji lub nawet do zawalenia się jego części. Ryzyko podobnych zdarzeń może być znacznie ograniczone dzięki regularnej kontroli stanu technicznego oraz szybkiej specjalistycznej naprawie regałów. Zobaczmy, jak wygląda sprawdzanie stanu regałów i ich serwisowanie.

Kontrola i naprawa regałów magazynowych

Dobry stan technicznych regałów magazynowych jest wymogiem zachowania pełnego bezpieczeństwa. Obowiązek dbania o właściwą kondycję sprzętu stosowanego do przechowywania towarów wynika z regulacji kodeksu pracy, rozporządzeń dotyczących działań koniecznych do zapewnienia przestrzegania wymogów BHP oraz norm branżowych, a zwłaszcza PN-EN 15635 – Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

Zgodnie z przepisami regały magazynowe powinny być regularnie sprawdzane pod kątem możliwych uszkodzeń, a zwłaszcza odkształceń i zmiany wymiarów poszczególnych elementów. Wszelkie niedociągnięcia zaobserwowane podczas kontroli stanu technicznego powinny być usuwane – natychmiast, jeśli stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności regałów, lub w terminie 4 tygodni, jeżeli dostrzeżone usterki nie wymagają wyłączenia regału z użytkowania.

Warto pamiętać, że uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych regałów zdarzają się dość często. Chodzi tu zwłaszcza o wgniecenia słupów czy odkształcenia belek powodowanych przez kolizję lub zahaczenie przenoszonym ładunkiem. Jedną z częstszych napraw jest zatem wymiana poszczególnych elementów. W niektórych przypadkach możliwe jest także stosowanie specjalnych zestawów naprawczych. Często wykonywaną naprawą jest również korekta systemu kotwienia regału.

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?