Jak często należy przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?

Regały magazynowe zwykle są intensywnie eksploatowane. W wyniku ich codziennego użytkowania może dochodzić do uszkodzeń. W przypadku wyposażenia magazynów nawet nieznaczne usterki mogą być brzemienne w skutki. Zniszczenie przechowywanych materiałów i co się z tym wiąże również straty finansowe bądź ryzyko uszczerbku na zdrowiu pracowników to najważniejsze z nich. Aby zapobiec wypadkom przy pracy oraz przestrzegać zasad BHP należy dokonywać regularnych przeglądów regałów magazynowych. O tym, jak często trzeba to robić, piszemy w dalszej części artykułu.

Co wpływa na częstotliwość przeglądów regałów magazynowych?

Kontrole stanu regałów magazynowych przede wszystkim powinny być przeprowadzane regularnie. Mogą się one odbywać jednorazowo lub abonamentowo np. co tydzień, miesiąc czy co rok. To, jak często należy ich dokonywać,  nie zostało jednak dokładnie sprecyzowane. Przyjmuje się, że częstotliwość przeprowadzania przeglądów zależy od stopnia ich eksploatacji. Im intensywniej się z nich korzysta, tym większe ryzyko występowania potencjalnych zagrożeń dla pracowników. Im większe ryzyko zagrożeń z kolei, tym częstsze powinny być przeglądy. Oprócz tego częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów regałów magazynowych uzależniona jest od warunków panujących w magazynach.

Na kondycję regałów wpływ ma m.in. wilgotność powietrza i wysokość temperatury. Nie bez znaczenia jest także ekspozycja na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Każdorazowo po wystąpieniu sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia stabilności konstrukcji regałów, należy przeprowadzić kontrolę. W przeciwnym razie można narazić pracowników na niebezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków. Co ważne, konieczność regularnego przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych ma swoje uzasadnienie w regulacjach prawnych. Zgodnie z przepisami BHP obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Za zaniedbania w tej kwestii, w tym niedopatrzenia wynikające z braku przeglądów stanu technicznego regałów, można spodziewać się surowych konsekwencji prawnych.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?