Na czym polega przegląd techniczny regałów wysokiego składowania?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych wynika z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie przepisów pozwala uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych, niemniej w tym przypadku konieczność serwisowania regałów powinna wynikać przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo pracowników. Przeglądy wykonuje się w przypadku wszystkich typów regałów, w tym również regałów wysokiego składowania. Co obejmuje taki przegląd? Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega.

Jakie czynności obejmuje przegląd regałów wysokiego składowania?

Przegląd techniczny regałów wysokiego składowania polega na sprawdzeniu stanu technicznego konstrukcji oraz weryfikacji ich kompletności. Jego celem jest wczesne wykrycie potencjalnych usterek, które mogą zagrozić bezpieczeństwu w środowisku pracy. Aby wyeliminować ewentualne zagrożenia, podczas kontroli przeprowadza się pomiary wielkości odkształceń i odchyłów słupów od pionu. Ponadto ocenie poddawane są systemy zabezpieczeń. W trakcie przeglądu często weryfikowana jest też wiedza pracowników dotycząca użytkowania regałów zgodnie z zasadami BHP. Każdy przegląd techniczny kończy stworzenie raportu, w którym opisane zostają podjęte w ramach kontroli działania oraz propozycje ewentualnych planów naprawczych.

Jak często powinno się przeprowadzać takie przeglądy techniczne?

Częstotliwość kontroli stanu technicznego regałów wysokiego składowania w dużej mierze zależy od stopnia ich eksploatacji i warunków środowiskowych. Na szybsze zużycie komponentów wpływają takie czynniki jak wahania temperatur, wilgoć czy też kontakt z substancjami chemicznymi. Kondycja regałów zależy też od ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Kontrole powinno się przeprowadzić przede wszystkim regularnie. Co ważne, taki przegląd jest niezbędny też każdorazowo po wystąpieniu sytuacji, w których zaistniało ryzyko uszkodzenia konstrukcji. Firma ORSON oferuje zarówno jednorazowe, jak i abonamentowe przeglądy techniczne co tydzień, miesiąc lub rok.

Na czym polega przegląd techniczny regałów wysokiego składowania?