Jak przedłużyć żywotność regałów metalowych?

Metalowe regały stanowią podstawowe wyposażenie magazynów, w których są intensywnie eksploatowane. Mimo tej eksploatacji mogą spełniać swoje zadania przez długie lata – o ile tylko odpowiednio o nie zadbamy. Jak to robić?

Po pierwsze, dopilnować trzeba, aby montaż regałów metalowych przeprowadzono prawidłowo. Zdać się tu więc należy na sprawdzonych fachowców. Druga kluczowa kwestia to natomiast użytkowanie regałów zgodnie z instrukcjami producenta. Czyli przede wszystkim nieprzekraczanie limitu obciążenia.

Po trzecie, musimy dbać o ich czystość. Nie jest to szczególnie trudne, trzeba tylko pamiętać, aby do czyszczenia regałów metalowych nie używać środków z chlorem albo organicznych rozpuszczalników. Po myciu należy zaś je wytrzeć, ponieważ są tylko do pewnego stopnia odporne na wilgoć, z którą wiąże się ryzyko wystąpienia korozji. Z tego samego powodu warto zadbać o to, aby w magazynie nie panowała nadmierna wilgotność.

Obowiązkowe przeglądy regałów magazynowych

Troska o stan metalowych regałów to nie tylko kwestia ich wieloletniego wykorzystywania, ale także bezpieczeństwa osób, które przy regałach pracują. Co więcej, wiążą się z tym konkretne przepisy polskiego prawa. Szczególnie artykuły 207 i 215 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regularną kontrolą stanu regałów magazynowych powinny zajmować się wykwalifikowane osoby. Kluczowe kwestie, na które muszą zwrócić uwagę podczas przeglądu, to:

  • uszkodzenia jakichkolwiek części regałów, w szczególności słupów i belek nośnych,
  • odchylenia słupów od pionu,
  • stan posadzki, na której stoją regały,
  • obecność tabliczek informujących o dopuszczalnym obciążeniu.

W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości wskazane elementy należy naprawić albo, jeśli przywrócenie pierwotnego stanu nie jest możliwe, wymienić na nowe.

Jak przedłużyć żywotność regałów metalowych?