Regały magazynowe a bezpieczeństwo

Korzystanie z regałów magazynowych jest niezbędne w przypadku wszystkich firm, które zajmują się logistyką lub przechowują większe ilości towarów na własne potrzeby. Regały paletowe lub wspornikowe dają możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni, jednocześnie ich eksploatacja wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa z uwagi na zagrożenia, jakie są z nią związane. Zarówno zakup, montaż, jak i przeglądy regałów magazynowych muszą być wykonywane ze szczególną starannością przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i co można zrobić dla ograniczenia występującego ryzyka.

Jakie zagrożenia wiążą się z eksploatacją regałów magazynowych?

Regały magazynowe to konstrukcje, które są odpowiedzialne za przechowywania ładunków o masie wielokrotnie przekraczającej ich ciężar. Muszą więc zachować odpowiednią stabilności i sprawnie przenosić obciążenia na posadzkę o właściwej wytrzymałości. Ze względu na swoją budowę należy szczególnie dbać o ich stan techniczny. Odchylenia od pionu, wygięte czy skorodowane elementy mogą skutkować przewróceniem się regałów. Ze względu na to, że stoją one bardzo blisko siebie, mogłoby to wywołać efekt domina, a straty materiale oraz poziom zagrożenia dla obsługi magazynu bardzo by się zwiększyły.

W jaki sposób można zapewnić bezpieczeństwo korzystania z regałów magazynowych?

Sposobem na unikanie następstw ewentualnej awarii regałów magazynowych jest troszczenie się o ich prawidłową obsługę. Kluczowy będzie tu stały nadzór sprawowany przez specjalnie oddelegowaną do tego osobę pełniącą funkcję tzw. PRSES. Musi ona nie tylko sprawdzać, czy regały nie uległy uszkodzeniu, ale także prowadzić potrzebną dokumentację, wzywać serwis oraz rejestrować wszystkie zdarzenia mogące mieć wpływ na stabilność regałów. Równie ważne będzie wykonywanie przeglądów okresowych. Są one prowadzone przez osobę z uprawnieniami np. Inspektora Regałowego PSTM z częstotliwością określoną przez producenta systemu w DTR regału, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Regały magazynowe a bezpieczeństwo