Jak zagospodarować przestrzeń magazynową?

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej polega na odpowiednim rozmieszczeniu wszystkich elementów wyposażenia, w tym przede wszystkim systemów składowania, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, sprawny przepływ towarów i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność przede wszystkim

Podczas aranżowania przestrzeni magazynowej trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, w tym przede wszystkim:

  • powierzchnię magazynu,
  • rodzaj magazynu,
  • ilość i rodzaj przechowywanego towaru,
  • specyfikę transportu wewnętrznego,
  • sposób rozmieszczania składowanych ładunków,
  • liczbę pracowników.

Po uwzględnieniu tych czynników można przejść do projektowania, a następnie wyposażenia magazynu, stawiając sobie za cel funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Funkcjonalność magazynu wyraża się w łatwym dostępie do przechowywanych towarów, odpowiednim podziale organizacyjnym przestrzeni magazynowej na poszczególne strefy (m.in. strefa załadunku, składowania, kompletacji, wysyłki itd.). Ma to swoje przełożenie na wydajność i sprawność codziennej pracy w magazynie.

Bardzo ważne jest, aby magazyn był zorganizowany zgodnie z przepisami BHP. Szczególne wymogi bezpieczeństwa obowiązują w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w przypadku przechowywania towarów niebezpiecznych.

Wyposażenie przestrzeni magazynowej

Mając plan zagospodarowania przestrzeni magazynowej, można przejść do wyposażenia jej w regały o odpowiednim ustawieniu. Pamiętaj, że montaż regałów magazynowych powinien być przeprowadzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. W przypadku zadań z tego zakresu zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Zapewniamy też fachowe doradztwo z zakresu zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Jak zagospodarować przestrzeń magazynową?