Jakie czynniki wpływają na kondycję regałów magazynowych?

Regały to niezbędny element wyposażenia każdego magazynu. Pozwalają na bezpieczne przechowywanie ładunków, ułatwiając tym samym wygodne korzystanie z przestrzeni magazynowej i codzienną pracę. Aby jednak te warunki były spełnione, należy regularnie dbać o odpowiednią kondycję regałów. Co jest najważniejsze?

Prawidłowy montaż i eksploatacja regałów magazynowych

Pierwszą ważną kwestią jest profesjonalnie wykonany montaż systemu regałów. Tylko odpowiednio zamontowany regał zapewni bezpieczeństwo, dlatego też warto korzystać z usług uprawnionych montażystów. Każdy taki element wyposażenia powinien posiadać też stosowną dokumentację potwierdzającą jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Kolejna ważna spraw to zapewnienie regałom magazynowym odpowiednich warunków pracy. Nigdy nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń ani też samodzielnie modyfikować konfiguracji konstrukcyjnej. Nie można też wykorzystywać regałów do rzeczy, do których nie są przeznaczone, jak np. wchodzenie na nie. Warto też dodatkowo zabezpieczyć je, np. słupkami kotwiącymi.

Dobrej jakości regały magazynowe, które będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta, z pewnością będą służyć przez długi czas w nienagannym stanie.

Okresowa kontrola i przeglądy regałów magazynowych

Prawidłowa eksploatacja regałów magazynowych to podstawa, jednak nie zwalnia ona z obowiązku przeprowadzania czynności kontrolnych i okresowych. Nasza firma wykonuje okresowe przeglądy regałów magazynowych, które przeprowadzane są przez wykwalifikowanych fachowców. Podczas takiej kontroli można odpowiednio wcześniej wykryć ewentualne uszkodzenia konstrukcji regałów, nieodpowiednie ich wypoziomowanie, jakość połączeń śrubowych, poprawne obciążenie itd.                                                  

Jakie czynniki wpływają na kondycję regałów magazynowych?