Jak zdobyć certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Regały magazynowe są codziennie intensywnie użytkowane i narażone na uszkodzenia. Każda firma eksploatująca tego typu regały jest zobowiązana do wyznaczenia osoby na stanowisko PRSES-a, czyli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie (skrót od angielskiego Person Responsible for Storage Equipment Safety). Jak zostać PRSES-em? Kto wydaje licencje i certyfikaty na to stanowisko? Na te i podobne pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Szkolenie PRSES

Osoba, która planuje pracować na stanowisku PRSES-a, musi skończyć odpowiednie szkolenie. Szkolenia na PRSES-ów przygotowywane są zgodnie z programem opracowanym przez Komitet ds. Szkoleń Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Szkolenie trwa zazwyczaj około 7 godzin i kończy się egzaminem. Zdany egzamin oznacza otrzymanie legitymacji Specjalisty PRSES,  a także certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje danej osoby. Uzyskane kompetencje mają 2-letni okres ważności. Po tym czasie PRSES zobowiązany jest do autoryzacji uprawnień. W praktyce oznacza to konieczność zdania egzaminu eksternistycznego. Regularna autoryzacja uprawnień ma na celu utrzymanie najwyższej jakości przeglądów i gwarancję tego, że PRSES jest na bieżąco z obowiązującym prawem i nowymi technologiami.

Czego na kursie dowiaduje się PRSES?

Specjalista PRSES powinien posiadać obszerną wiedzę o konstrukcjach regałów magazynowych, a także znać procedury postępowania w razie pojawienia się uszkodzeń. Musi wiedzieć, jak poprawnie korzystać z narzędzi do wykonywania pomiarów, a także bezbłędnie oceniać ryzyko wypadku. Obowiązuje go znajomość branżowych przepisów prawnych i norm, a także zaleceń Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

PRSES a predyspozycje do zawodu  

Osoby dokonujące przeglądów regałów magazynowych to zazwyczaj osoby niemiewające problemów z zagadnieniami technicznymi. Wskazane jest, by stanowisko PRSES-a obejmowała osoba komunikatywna, lubiąca kontakt z ludźmi – w przeciwnym wypadku pracownicy niechętnie zgłaszają incydenty, które wydarzyły się w magazynie (np. uderzenie wózka widłowego, przechylenie się regału itp.). Od PRSES-a wymaga się też, by był osobą odpowiedzialną i dokładną, zwracająca uwagę na szczegóły. Od rzetelności jego pracy zależy bowiem nie tylko stan składowanego towaru, lecz przede wszystkim zdrowie i życie pracowników przebywających w magazynie.

Jak zdobyć certyfikat na przegląd regałów magazynowych?