Kto musi posiadać certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Chyba nikt nie wyobraża sobie współczesnego handlu bez ogromnych regałów magazynowych, umożliwiających pionowe składowanie towarów. Ze względu na obciążenie, pod jakim pracują i ich intensywną eksploatację, regały muszą przechodzić regularne kontrole techniczne. Kto dokonuje tego typu przeglądów i jak są one uregulowane prawnie? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Kim jest PRSES?

Każda firma, która eksploatuje regały magazynowe, odpowiada za ich stan techniczny. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 15635:2010 muszą być one poddawane corocznym przeglądom technicznym. Do uszkodzeń regałów w magazynach dochodzi wbrew pozorom stosunkowo często. Zdarza się, że na regał najedzie niedoświadczony operator wózka widłowego, lub niepoprawnie rozłoży on na półkach towar, zbytnio je obciążając. Z tego powodu w każdym magazynie powinno zostać stworzone stanowisko PRSES-a (skrót z angielskiego Person Responsible for Storage Equipment Safety), czyli osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad regałami. PRSES ocenia stan techniczny regałów, a także rejestruje zdarzenia mogące wpływać na ich bezpieczeństwo.

Certyfikacja PRSES

Poprawna ocena stanu technicznego regałów wymaga oczywiście sporej wiedzy teoretycznej, którą PRSES musi zdobyć na odpowiednim szkoleniu. Osoby sprawdzające stany i dokonujące przeglądów regałów magazynowych muszą posiadać certyfikaty, które są potwierdzeniem ich kompetencji do pracy w tej branży. Organizacją branżową, która przyznaje certyfikaty jest PSTM, czyli Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. To właśnie ono organizuje kursy PRSES i Inspektorów Regałowych odpowiedzialnych za coroczne przeglądy. PSTM współpracuje z branżowymi organizacjami międzynarodowymi, takimi, jak European Federation of Material Handling.

Zdalny PRSES – czy to możliwe?

Nie wszystkie magazyny decydują się na zatrudnienie PRSES-a na pełen etat. Wiele z nich woli korzystać z kompleksowej obsługi zdalnego PRSES-a, który regularnie odwiedza dany magazyn, co oczywiście jest sporą oszczędnością dla jego właściciela. Kwalifikacje zdalnego PRSES-a nie różnią się od tych, które zdobyła osoba pracująca na tym stanowisku na pełen etat. Podobnie musi on posiadać licencję uprawniającą do wykonywania przeglądów regałów magazynowych, obowiązują go też te same zasady sporządzania dokumentacji i ograniczania ryzyka wypadku do minimum.

Kto musi posiadać certyfikat na przegląd regałów magazynowych?