Jakie komponenty regałów metalowych najczęściej się psują?

Regały metalowe są trwałe i stabilne, jednak nie oznacza to, że nie ulegają uszkodzeniom. Ich konstrukcje mogą naruszać np. zderzenia z wózkami widłowymi czy niewłaściwie rozlokowane obciążenia. Na ich niekorzyść działają też upływ czasu oraz niekorzystne warunki panujące w magazynach. Obowiązek poddawania ich regularnym przeglądom wydaje się więc w pełni uzasadniony. To właśnie podczas takich cyklicznych kontroli łatwo zidentyfikować nieprawidłowości, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników magazynów. Niektóre części regałów metalowych psują lub zużywają się jednak szybciej od innych. Które z nich najczęściej wymagają naprawy?

Jakie elementy regałów magazynowych najczęściej ulegają uszkodzeniom?

Do najpopularniejszych uszkodzeń regałów magazynowych zalicza się odkształcenia konstrukcji. Mowa o konkretnych elementach, które zostały zdezelowane w wyniku uszkodzeń mechanicznych. W przypadku zderzeń z wózkami widłowymi najczęściej naprawy wymagają słupy oraz wsporniki. Nierzadko do wymiany kwalifikują się również odbojnice oraz poszczególne elementy zabezpieczające. Nieprawidłowe rozmieszczenie towarów może natomiast prowadzić do osłabienia złączy pomiędzy segmentami konstrukcji. Powodem naprawy elementów łączących części regałów może być też ich niewłaściwa konserwacja.

Na czym polega naprawa regałów metalowych?

Naprawa regałów metalowych w zależności od rodzaju uszkodzenia bazuje na wzmocnieniu konstrukcji lub wymianie wadliwego elementu. W pierwszym przypadku dotyczy zakładania plomb, które poprawiają stateczność regałów. W drugim obejmuje demontaż uszkodzonej części i montaż nowej, która pozwoli przedłużyć żywotność całości. Zanim jednak dojdzie do naprawy, uszkodzenia kwalifikuje się do konkretnej strefy wskazującej na pilność przeprowadzenia serwisu.

  • Strefa zielona oznacza uszkodzenia, które nie wymagają natychmiastowej interwencji. Takie nieprawidłowości usuwa się przy cyklicznych przeglądach.
  • Strefa żółta wyznacza uszkodzenia wymagające naprawy w jak najbliższym terminie, ale nie wyklucza konstrukcji z użytkowania.
  • Strefa czerwona wskazuje na obowiązek natychmiastowej interwencji. Takie oznaczenie całkowicie wyłącza regał z eksploatacji.
Jakie komponenty regałów metalowych najczęściej się psują?