Kiedy należy przeprowadzić serwis regałów magazynowych?

Regały magazynowe służą do przechowywania dużej ilości ładunków na znacznej wysokości. Ze względu na konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa muszą więc być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. By było to możliwe, każda firma eksploatująca urządzenia tego rodzaju, powinna zadbać o profesjonalny serwis regałów magazynowych. Przekonajmy się, dlaczego będzie on konieczny.

Jak należy dbać o stan techniczny regałów magazynowych?

Podstawowe czynności związane z korzystaniem z regałów magazynowych wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa składowanych towarów oraz pracowników obsługujących magazyn. Do najważniejszych obowiązków należy bieżące nadzorowanie ich stanu technicznego przez osobę na stanowisku PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), która cyklicznie kontroluje regały, rejestruje uszkodzenia i planuje konieczne naprawy oraz interwencje serwisu. Poza tym eksploatacja regałów w myśl obowiązujących przepisów wymaga prowadzenia dodatkowych regularnych przeglądów technicznych. Powinny one być zlecane osobom, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami, np. certyfikatem Inspektora Regałowego wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

Co wchodzi w zakres serwisu regałów magazynowych?

Czynności związane z serwisem regałów obejmują wszystkie elementy dbania o ich stan techniczny. W ich ramach mogą być prowadzone naprawy uszkodzonych części składowych regałów, wychwyconych w ramach przeglądu technicznego lub kontroli bieżących. Możliwe jest także instalowanie dodatkowych elementów zabezpieczających np. odbojnic i osłon słupów, jak również wszelkiego typu wyposażenia dodatkowego – siatek ochronnych, prowadnic ułatwiających ustawianie palet w gniazdach bądź ograniczników zapobiegających najechaniu na elementy konstrukcji. Procedury serwisowe mogą też objąć weryfikację stanu kotwienia konstrukcji oraz ich naprawy. Warto pamiętać, że ze względu na występujące obciążenia i towarzyszące im niebezpieczeństwo, zadania tego typu należy zlecać firmom, które zatrudniają doświadczonych pracowników.

Kiedy należy przeprowadzić serwis regałów magazynowych?