Komu zlecić montaż regałów metalowych?

Nowoczesne centra logistyczne i spedycyjne to złożone systemy opierające się o wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na bieżące monitorowanie przepływu towarów oraz wiele urządzeń transportu bliskiego. Żadne miejsce wykorzystywane do składowania towarów nie może się obejść bez odpowiedniej bazy, którą stanowią metalowe regały magazynowe. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa system magazynowy może wykorzystywać różne rodzaje regałów, w większości zastosowań spotyka się jednak warianty i odmiany regałów paletowych. Pozwalają na sprawną obsługę towarów – szybkie przemieszczanie ładunków do miejsc składowania i równie błyskawiczne ich odnajdywanie oraz wydawanie. Ze względu na swoją specyfikę i wielkie obciążenia wszystkie regały powinny być prawidłowo zmontowane i regularnie serwisowane. Zadania montażu regałów metalowych powinny być zlecane wyłącznie firmom, które dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i wykwalifikowaną kadrą, która posiada niezbędne certyfikaty. Przyjrzyjmy się bliżej temu, dlaczego właściwy montaż regałów jest tak istotny oraz sprawdźmy, kto jest w stanie wykonać to zadanie zgodnie z przepisami, szybko i bezpiecznie.

Co warto wiedzieć o montażu regałów magazynowych?

Magazynowe regały metalowe używane do przechowywania towarów to w większości regały paletowe. Dają one możliwość składowania spaletyzowanych ładunków na stosunkowo niewielkiej przestrzeni dzięki umieszczaniu ich na kolejnych piętrach regału. Taka metoda ma tę zaletę, że gwarantuje swobodny dostęp do wszystkich palet i umożliwia ich pobranie i przewiezienie do strefy wydawania towarów. Korzystanie z metalowych regałów paletowych oznacza optymalizację wykorzystania powierzchni, ponieważ wysokość regałów może sięgać kilkunastu metrów, co przy zwykłym piętrowaniu ładunku nigdy nie byłoby możliwe, ani ze względu na stabilność powstałego stosu, ani na rosnące obciążenie palet znajdujących się najniżej.

Dobre zagospodarowanie dostępnej w magazynie powierzchni i dopasowanie systemu regałów do specyfiki przechowywanego ładunku wymaga wykonania dokładnego projektu układu regałów. Jest on niezbędny również ze względu na konieczność wykonania obliczeń obciążeń, które się pojawią, wyznaczenia wymaganej nośności posadzki oraz rozplanowania przebiegu alejek transportowych. Sam projekt, choć konieczny, jeśli system ma być ściśle dostosowany do potrzeb konkretnej firmy, nie gwarantuje jednak ani pełnego bezpieczeństwa, ani bezproblemowej eksploatacji. Niezbędne jest jeszcze przeprowadzenie fachowego montażu.

Regały metalowe składają się z dużej liczby elementów, jednak większość z nich należy do kilku typów części. Podstawę regału stanowią słupy regałowe, które za pomocą specjalnych stężeń łączy się w pary tworzące ramy regałów. Są one umieszczane w ustawianych na posadzce stopach, które po odpowiednim zakotwieniu i unieruchomieniu przenoszą całe obciążenie na podłoże. Do kratownic montowane są na odpowiednich wysokościach wzdłużne belki zwane trawersami. Umieszczane między kratownicami tworzą strukturę przestrzenną regału. Na każdym piętrze mocowane są za pomocą specjalnych elementów montażowych, tzw. łap. W przestrzeni między równoległymi do siebie trawersami instaluje się belki poprzeczne, które jednocześnie usztywniają konstrukcję i zapewniają podparcie dla stanowiących półki regału kratownic.

Podczas prawidłowego montażu kluczowe znaczenie ma właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów składowych oraz właściwe ich wypoziomowanie i zniwelowanie wszelkich odstępstw od wymaganych wymiarów. Trzeba zawsze mieć na uwadze fakt, że regały będą obciążane wieloma ładunkami, których masa przy przekroczeniu dopuszczalnych odchyleń może spowodować nawet upadek regału. Do właściwego przeprowadzenia wszystkich etapów prac niezbędna jest więc skrupulatność, przestrzeganie odpowiednich procedur oraz trzymanie się zaleceń producenta, spora ilość wiedzy i duża dawka doświadczenia.

Kto może montować metalowe regały magazynowe i nadzorować ich stan techniczny?

Każdy regał magazynowy powinien zapewniać zarówno pełne bezpieczeństwo składowanego na nim ładunku, jak i gwarantować ochronę pracowników magazynu przed następstwami niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Od strony formalnej gotowy regał powinien być wyposażony w deklarację zgodności wydaną przez jego producenta po wykonaniu odpowiednich pomiarów i stwierdzeniu, że gotowy system jest w pełni sprawny i wykonany zgodnie ze wszystkim zaleceniami. Wielu producentów zastrzega, że dokument tego rodzaju będzie ważny tylko wówczas, jeśli system regałów został odpowiednio zaprojektowany, w przypadku konieczności zastosowania przeróbek czy dostosowań do potrzeb konkretnej aplikacji, a także wtedy, gdy montaż zostanie przeprowadzony przez fachową ekipę posiadającą odpowiednie umiejętności i wiedzę.

Profesjonalny montaż regałów powinien zawsze odbywać się w oparciu o informacje zawarte w instrukcji dostarczonej przez producenta. Tylko rygorystyczne przestrzeganie zaleceń będzie gwarantowało, że wszystkie elementy znajdą się w odpowiednich miejscach i zostaną zamocowane w sposób zapewniający prawidłowe znoszenie obciążeń. Do dalszej eksploatacji niezbędna jest instrukcja użytkowania, w której znajdują się wszystkie wymogi związane z późniejszym sprawdzaniem stanu technicznego, zabiegami konserwacyjnymi czy zaznaczonymi punktami wymagającymi szczególnej uwagi.

Właściwe zaprojektowanie systemu regałów, ich fachowy montaż oraz przeprowadzenie odbioru technicznego umożliwiającego eksploatacje nie oznacza, że w trakcie całego okresu użytkowania nie będą potrzebne żadne czynności serwisowe i kontrolne. Przeciwnie, przepisy dotyczące prawidłowego serwisowania regałów wymagają, by przynajmniej raz w roku przeprowadzano kontrolę ich stanu technicznego. Powinna ona obejmować sprawdzenie wszystkich kluczowych dla bezpieczeństwa elementów, począwszy od odchylenia elementów od pionu, przez zachowanie odległości między sąsiadującymi regałami zarówno w miejscach połączeń międzyregałowych, jak i od strony alejek, aż po sprawdzenie stanu stóp regałowych i kotew.

Regularne kontrole powinny obejmować również stan połączeń między elementami, badanie ich struktury pod kątem rys i pęknięć oraz możliwych odkształceń. Istotny jest również stan zamontowanych osłon, których rolą jest zabezpieczanie słupów i boków ram przed uderzeniami wózków widłowych.

Komu zlecić montaż regałów metalowych?