Dlaczego warto zlecić firmie montaż regałów magazynowych?

Regały magazynowe to niezbędne wyposażenie dla większości firm logistycznych i większych placówek handlowych. Dzięki ich stosowaniu można na ograniczonej powierzchni przechowywać stosunkowo dużą ilość towarów umieszczanych piętrowo. Urządzony w ten sposób magazyn może być sprawnie obsługiwany przy użyciu wózków widłowych, gwarantując szybki przepływ towarów przy niewygórowanych kosztach. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania są duże możliwości, jeśli chodzi o dopasowanie wykorzystywanych regałów magazynowych do potrzeb konkretnej firmy. Korzystanie z regałów magazynowych wiąże się jednak z koniecznością przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa i zapewnienie odpowiedniego nadzoru na każdym etapie ich eksploatacji.

Specjalne wymogi dotyczą zarówno projektowania, jak i montażu regałów magazynowych, a także wykonywania ich regularnych przeglądów. Sprawdźmy, czym charakteryzują się regały magazynowe i zobaczmy, dlaczego ich montaż powinien być zlecony wyspecjalizowanej firmie.

Dobrze zaprojektowany system regałów magazynowych – gwarancja bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania przestrzeni

Regały magazynowe to najlepszy sposób na przechowywania towarów spaletyzowanych lub umieszczonych w odpowiednich skrzyniach, lub opakowaniach zbiorczych. Dzięki swojej konstrukcji i stabilności poszczególne systemy regałów są w stanie przenosić bardzo duże obciążenia, a jednocześnie gwarantują łatwy i szybki dostęp do poszczególnych ładunków. Regały tego typu sprawdzają się zarówno w przypadku magazynów, które są w dużej mierze zautomatyzowane, jak i tych, gdzie obsługa jest wykonywana w sposób tradycyjny.

Budowa regału magazynowego jest stosunkowo prosta. Cała struktura wykorzystuje pionowe słupy, które zapewniają stabilne posadowienie konstrukcji i przenoszą całość obciążenia na zamocowane do posadzki stopy. Między poszczególnymi słupami są montowane poprzeczne belki zwane też trawersami, które są łączone z elementami nośnymi za pomocą specjalnych łączników tzw. łap. Między równoległymi do siebie trawersami mogą być umieszczane belki poprzeczne zwiększające sztywność i ułatwiające montaż paneli, specjalnych płyt tworzących półki czy metalowych kratownic. Dodatkowym wzmocnieniem całej struktury regału są umieszczane między słupami stężenia. Stosowanymi również elementami regałów są zwykle osłony stóp i słupów, a także ograniczniki zapobiegające kolizjom wózków widłowych z regałami. W większości systemów możliwy jest również montaż różnych siatek zabezpieczających przed przemieszczaniem się ładunku czy osłon zapobiegających złemu rozmieszczaniu palet.

Większość dostępnych regałów magazynowych to konstrukcje modułowe, a ich ostateczne rozplanowanie może być dość swobodnie kształtowane, naturalnie przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa przewidzianych przez producenta danego systemu. Poszczególne elementy regałów mogą być więc rozmieszczane tak, by gotowa struktura odpowiadała potrzebom danej firmy i rodzajowi przechowywanych ładunków. Do opracowania projektu regału konieczna jest jednak dobra znajomość wszystkich możliwości i ograniczeń. Sposób rozstawienia poszczególnych elementów powinien więc być zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i praktycznej wiedzy o systemie, przygotowany przez specjalistę, który posiada certyfikat wytwórcy regału. Równie odpowiedzialnym zadaniem jest montaż całości.

Wymagania związane z montażem i obsługą serwisową regałów magazynowych

Regały magazynowe mają przeciętnie wysokość od kilku do kilkunastu metrów, a ich nośność to w zależności od systemu nawet kilkadziesiąt ton. Ze względu na optymalne wykorzystanie miejsca rzędy regałów są na ogół ze sobą łączone po dwa i zestawiane „plecami” do siebie, tak by za pomocą jednego przejazdu obsługiwać obie strony powstałej w ten sposób alejki. Tak duże nagromadzenie regałów na ograniczonej przestrzeni w połączeniu z ich ogromną masą po wypełnieniu ładunkiem oznacza, że każde zachwianie ich stabilności może zakończyć się prawdziwą katastrofą i wywróceniem wielu sąsiadujących rzędów.

Rozmiary konstrukcji, a także możliwe skutki ewentualnej awarii, które mogą łączyć się nie tylko ze stratami materialnymi, ale także z zagrożeniem zdrowia i życia osób przebywających na terenie magazynu sprawiają, że odpowiednie rozstawienie wszystkich elementów, a także późniejsze ich serwisowanie i kontrolowanie stanu technicznego nabiera szczególnego znaczenia.

Prawidłowe rozstawienie i zmontowanie regałów magazynowych wymaga perfekcyjnej znajomości systemu oraz dokładnego stosowania wszystkich wskazówek producenta regału. Wszystkie części składające się na konstrukcję regału muszą być niezwykle sumiennie wypoziomowane oraz prawidłowo ze sobą złączone. Ważne by wszystkie ewentualne odstępstwa od optymalnych wymiarów mieściły się w dopuszczalnych przez projektanta granicach.

Warto pamiętać, że regały magazynowe powinny być poddawane regularnym przeglądom, a wszystkie zauważone nieprawidłowości usuwane w odpowiednich terminach, w zależności od tego, do jakiej kategorii zostały zaliczone. Podobnie jak przy projektowaniu i montażu regałów, tak i przy ocenie ich stanu najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z firm wyspecjalizowanych w tego rodzaju usługach. Daje to gwarancję rzetelnego prowadzenia kontroli i sprawnego oraz skutecznego eliminowania uszkodzeń, a tym samym zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla ludzi i towarów.

Dlaczego warto zlecić firmie montaż regałów magazynowych?