Kto jest uprawniony do demontażu regałów magazynowych?

Regały magazynowe przystosowane są do wieloletniej eksploatacji. Nie oznacza to jednak, że nie ulegają uszkodzeniom. Naprawa niektórych nieprawidłowości może wiązać się nawet z koniecznością ich demontażu. Taka rozbiórka bywa ryzykowna, dlatego co do zasady nie powinno się jej podejmować bez stosownego przeszkolenia. Niezależnie od tego, czy mowa o demontażu części lub całości regałów metalowych, najlepiej zlecić to zadanie fachowcom.

Powody, dla których to fachowcy powinni przeprowadzać demontaż regałów metalowych

Zlecenie rozbiórki systemów składowania fachowcom powinno wynikać przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Należy być świadomym, że demontaż regałów magazynowych, w tym szczególnie regałów wysokiego składowania zaliczany jest do kategorii robót wykonywanych na wysokości. W związku z tym może nieść ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Profesjonalny demontaż minimalizuje prawdopodobieństwo wypadków, a dodatkowo wyklucza ryzyko uszkodzenia demontowanych konstrukcji. Usterki regałów metalowych będące wynikiem niewiedzy, braku kwalifikacji osób podejmujących się rozbiórki lub zastosowania nieodpowiednich narzędzi mogłyby generować straty finansowe.

Jakie uprawnienia trzeba mieć, by podjąć się demontażu regałów magazynowych?

Osoby uprawnione do demontażu regałów magazynowych, tak samo jak w przypadku ich montażu, muszą dysponować odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Sam podstawowy kurs BHP okazuje się niewystarczający. Niezbędne są szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatów. Wśród takich, które poświadczają wiedzę w tym zakresie, są m.in. licencje wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Ich uzyskaniem może się pochwalić nasza kadra specjalistów z firmy ORSON, która oferuje demontaż regałów metalowych na terenie całej Polski.

Kto jest uprawniony do demontażu regałów magazynowych?