Błędy popełniane podczas eksploatacji, które pogarszają kondycję regałów metalowych

Wpływ na kondycję regałów magazynowych ma wiele czynników. Na pierwszym miejscu wymienia się warunki panujące w magazynach. Wśród nich warto wspomnieć o temperaturze powietrza, poziomie wilgotności czy też ekspozycji na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Równie ważna okazuje się właściwa eksploatacja. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przyczyną pogorszenia stanu technicznego lub krótszej żywotności systemów składowania mogą być błędy, będące wynikiem działania lub braku działania ludzi.

Co najczęściej pogarsza stan regałów magazynowych?

Pogorszenie stanu regałów metalowych często bywa wynikiem zaniedbań w zakresie przeprowadzania bieżących i okresowych przeglądów. Mimo że kontrole stanu technicznego są obowiązkowe, wciąż zdarza się, iż nie przeprowadza się ich terminowo. Stosunkowo częstym problemem jest też zbyt pobieżna ocena kondycji regałów lub świadoma rezygnacja z pomocy eksperta od przeglądów regałów magazynowych w razie nieprawidłowości. Notorycznie powielanym błędem jest lekceważenie uszkodzeń mechanicznych takich jak deformacje elementów konstrukcyjnych, uszkodzenia odbojników czy odbojnic.

Ponadto krótsza żywotność regałów metalowych może być efektem niestosowania się do zaleceń producenta względem czynności konserwacyjnych. Za inną, częstą przyczynę uszkodzeń systemów składowania uznaje się niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie konstrukcji. W tym przypadku mowa np. o świadomym bądź nie, zlekceważeniu informacji na temat maksymalnej nośności regałów. Taki błąd może wynikać z niewiedzy lub zaniedbań w zakresie stosowania oznaczeń informujących o dopuszczalnym obciążeniu danego systemu. Działaniem niekorzystnym dla kondycji regałów jest również zmiana konfiguracji ich elementów, której dopuszczają się nieprzeszkolone osoby.

Błędy popełniane podczas eksploatacji, które pogarszają kondycję regałów metalowych