Na czym polega serwis regałów magazynowych?

Regały magazynowe muszą gwarantować odpowiednią nośność i stabilność przez cały czas użytkowania. Wszelkie awarie mogą prowadzić do groźnych w skutkach wypadków, zagrażających zdrowiu i życiu osób zajmujących się obsługą magazynu. Uszkodzenie skutkujące częściowym lub całkowitym zawaleniem się regału oznaczałoby również duże straty materialne związane ze zniszczeniem przechowywanych towarów i bardzo prawdopodobnymi zniszczeniami pozostałej infrastruktury magazynowej. Dobry stan techniczny regałów leży więc w interesie użytkowników sprzętu, a wykonywanie przeglądów okresowych jest obowiązkiem jasno wynikającym z istniejących przepisów prawa pracy oraz norm branżowych. Utrzymanie właściwego stanu regałów zależy więc od regularnego serwisowania regałów magazynowych, które obejmuje nie tylko wyłapywanie uszkodzeń, ale również szybką wymianę poszczególnych elementów.

Czynności serwisowe dla regałów magazynowych

Optymalny stan techniczny regałów magazynowych oznacza spełnianie przez nie wszystkich wymogów zapisanych w normie PN-EN 15635:2010 stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. Podaje ona dopuszczalne zakresy wszystkich odchyleń i reguluje sposoby postępowania w razie wykrycia usterek.

Jednym z podstawowych obowiązków użytkownika regałów magazynowych jest poddawanie ich regularnym przeglądom. W ich wyniku regał może być zakwalifikowany do jednej z trzech kategorii: zielonej, pomarańczowej lub czerwonej. Kategoria zielona obejmuje urządzenia, których stan nie budzi żadnych zastrzeżeń, w kategorii pomarańczowej znajdują się regały z uszkodzeniami, które należy usunąć w ciągu 4 tygodni, jednak ich stan pozwala na dalszą eksploatację z wykorzystaniem pełnej nośności. Regały, które zostały zakwalifikowane do kategorii czerwonej, powinny być wyłączone z użytkowania i bezzwłocznie naprawione.

W ramach napraw wynikających z kontroli stanu regałów mogą być przeprowadzane bardzo różne działania. Najczęściej dotyczą one wymiany odkształconych elementów – belek, słupów, korektę poszczególnych mocowań i połączeń. W niektórych przypadkach zachodzi też konieczność naprawy systemu kotwienia regałów. Możliwe są również czynności związane z montażem dodatkowych elementów – odbojnic, zabezpieczeń czy elementów ułatwiających wykonywanie poszczególnych zadań.

Warto pamiętać, że regularne serwisowanie i szybka wymiana budzących wątpliwości elementów pozwala na uniknięcie poważnych awarii i związanych z nimi przestojów, a także na bardziej efektywne zapobieganie wypadkom.

Na czym polega serwis regałów magazynowych?