Dlaczego są ważne przeglądy techniczne regałów magazynowych?

Magazyny to niebezpieczne miejsce. Pełne ciężkich towarów ustawionych na bardzo wysokich regałach. W takim otoczeniu łatwo o wypadek, dlatego właśnie tak istotną kwestią jest dbanie o dobry stan techniczny regałów. Systematyczna kontrola bezpieczeństwa jest obowiązkiem pracodawcy, obliguje go do tego Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W magazynach należy regularnie sprawdzać stan techniczny zarówno mebli, jak i maszyn, aby zminimalizować ryzyko pracy w takich warunkach. Kontrolę taką trzeba wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Jak to zrobić?

Po pierwsze należy znaleźć firmę dokonującą przeglądów technicznych regałów magazynowych oraz ich ewentualny serwis. Najlepiej wybrać profesjonalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie. Przegląd techniczny obejmuje wiele czynności:

• analiza kompletności regału
• pomiar wielkości odkształceń
• pomiar odchyłów słupów od pionu
• kontrola systemów zabezpieczeń
• sprawdzenie raportów, które były sporządzane w przeszłości
• przeprowadzenie badania stanu wiedzy pracowników
• przygotowanie raportu podjętych działań
• propozycja planów naprawczych

Najczęstsze nieprawidłowości w eksploatacji regałów magazynowych to:

• brak wykonywania regularnych przeglądów technicznych
• przekraczanie dopuszczalnych obciążeń, które prowadzi do ugięcia półek i odchylenia od pionu belek nośnych
• uszkodzenie konstrukcji regałów przez kolizję ze środkami transportu wewnętrznego
• zastawianie dróg komunikacyjnych między regałami
• wyrwanie kotew regałów z posadzki
• uszkodzenie odbojników i odbojnic zabezpieczających regały
• brak tabliczek lub naklejek, które informują o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach

Takie zaniedbania szybko są wychwytywane podczas przeglądów technicznych i mogą być skutecznie wyeliminowane. Przeprowadzenie gruntownej analizy stanu regałów pozwoli podjęcie działań prewencyjnych, ograniczy wydatki związane z zakupem nowych regałów i co najważniejsze zwiększy bezpieczeństwo pracowników firmy.

Dlaczego są ważne przeglądy techniczne regałów magazynowych?