Regały magazynowe w świetle zasad bhp

Magazyn to obecnie nie tylko pomieszczenie przy przedsiębiorstwie, a coraz częściej część dużej firmy logistycznej zarządzającej planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów od producenta do konsumenta. Niezależnie od tego jak zdefiniujemy magazyn i jakie ostatecznie funkcje będzie spełniał obowiązują go przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, poprzez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, przez właściwą jej organizację, a także stosowanie środków profilaktycznych. Ważne jest także prowadzenie szkoleń pracowników. Bezpieczeństwo pracy jest szczególnie istotne w przypadku podstawowego mebla magazynowego, czyli specjalnych półek. Wiąże się ono z doborem właściwych mebli oraz odpowiedniego ich serwisowania. Zajmują się tym profesjonalne firmy.

Regały magazynowe w zgodzie z prawem

Producenci regałów oraz firmy serwisowe w dokumentach powołują się na zapisy zawarte w normie PN-EN-15635: 2010. Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania, określającej wytyczne dla aspektów obsługi istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji systemów do składowania. Ponadto norma ma na celu zapewnienie, że podmioty, które przygotowują specyfikację, a także użytkownik i projektant będą świadomi zagrożeń i wzajemnych powiązań między swoimi działaniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania regałów. W związku z tym pracodawca, który stosuje systemy regałów magazynowych musi zapewnić odpowiednie zamontowanie i zabezpieczenie oraz system kontroli, by eksploatacja była bezpieczna.

Dlaczego okresowe sprawdzanie stanu technicznego jest tak ważne

Jednym z ważniejszych etapów montażu regałów magazynowych jest określenie ich nośności. Ale pamiętajmy, że nie tylko to wpływa na bezpieczeństwo ich użytkowania. W trakcie użytkowania może dojść do poluzowania się połączeń między elementami konstrukcji, uszkodzenia półek lub wsporników czy korozji. Dlatego istotne są przeglądy kontrolne przeprowadzane według wskazań producenta. Rozróżniamy kontrole codzienne – wykonywane każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, przeglądy tygodniowe oraz kontrole miesięczne i roczne.

Regały magazynowe w świetle zasad bhp