Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Regały magazynowe to urządzenia, w przypadku których dobry stan techniczny całej konstrukcji decyduje nie tylko o możliwości efektywnego składowania różnych towarów, ale również o bezpieczeństwie ich obsługi. Procesy logistyczne związane z gospodarką magazynową wymagają stosunkowo częstego przemieszczania przechowywanych towarów. Zwykle wymaga to zarówno poruszania się w ciągach pieszo-jezdnych między poszczególnymi konstrukcjami w celu przemieszczenia ładunku, jak i podnoszenia go na różną wysokość. Uszkodzenia struktury nośnej regałów mogą więc powodować bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a także stwarzać ryzyko uszkodzenia ładunku.

Obowiązkowe przeglądy regałów, które są wymagane na podstawie m.in. normy PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania – zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania, są wiec nie tylko wymogiem formalnym, ale również mającym uzasadnienie praktyczne. Skuteczność prowadzonych kontroli zależy jednak od wiedzy i umiejętności osób, które je realizują. Z tego powodu do tego typu czynności powinny być wybierane te firmy, które dysponują osobami posiadającymi certyfikaty do przeglądów regałów magazynowych. Zobaczmy, kto wydaje podobne dokumenty i jakie jest ich znaczenie.

Certyfikaty do kontroli stanu technicznego regałów magazynowych

Wydawaniem certyfikatów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji gwarantujących prawidłowe prowadzenie kontroli stanu technicznego regałów magazynowych zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM). Jest to organizacja zrzeszająca podmioty działające w branżach związanych z logistyką i prowadzeniem gospodarki magazynowej. Stowarzyszenie jest afiliowane przy uznanych organizacjach międzynarodowych w tym European Federation of Material Handling oraz European Racking Federation.

Dzięki kursom organizowanym przez PSTM można uzyskać zarówno certyfikat PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), jak i certyfikat Inspektora Regałowego PSTM. Wiedza zdobyta w ramach szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie daje możliwość wykonywania prawidłowego i zgodnego z metodologią wymaganą przez obowiązujące regulacje, w tym choćby PN-EN 15635:2010, sprawdzenia stanu regałów.

Korzystanie z usług wykwalifikowanych ekspertów jest gwarancją szybkiego wykrywania wszystkich zagrożeń i daje pewność, że firmie nie grożą przerwy w pracy spowodowane awariami lub wypadkami.

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych