Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Regały magazynowe przenoszą duże obciążenia związane z masą zgromadzonych na nich towarów. Podczas codziennej eksploatacji są też narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych. Poszczególne elementy mogą zostać uszkodzone przez uderzenie składowanego towaru czy jego opakowania. Najczęściej dochodzi jednak do zniszczeń powodowanych przez uderzenia urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w magazynie. Niebezpieczne są zwłaszcza wgniecenia, pęknięcia i rozmaite odkształcenia powstające w wyniku kolizji z wózkami widłowymi. Duża masa tych urządzeń sprawia, że wywoływane przez nie szkody mogą być dość poważne w skutkach i stanowić zagrożenie dla stabilności całej konstrukcji. Naprawa metalowych regałów magazynowych jest w takim przypadku dobrą alternatywą dla kupna nowego regału, jednak nie zawsze będzie ona możliwa. Sprawdźmy, kiedy uszkodzone regały mogą być naprawiane.

Kiedy jest możliwa naprawa regału metalowego?

Konstrukcja i stan techniczny regałów magazynowych muszą gwarantować zachowanie pełnej stabilności i nośności, tak by ryzyko możliwego wypadku związanego z zawaleniem się części regału było w maksymalnym stopniu ograniczone. Wszystkie uszkodzenia powstające podczas codziennej eksploatacji regałów powinny być zgłaszane przez obsługę magazynu osobie, która jest odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem magazynu. Zniszczenia regałów są wychwytywane również podczas obowiązkowych przeglądów okresowych.

Przed podjęciem decyzji o naprawie regału powinny zostać wykonane dokładne oględziny uszkodzonego miejsca. Zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 15635 – Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania zniszczenia zakwalifikowane do kategorii „czerwonej” powinny być usuwane natychmiast, a do czasu ich wykonania konieczne jest wyłączenie regału z użytkowania. Czas na naprawę awarii klasyfikowanych jako „pomarańczowe” jest dłuższy i wynosi aż 4 tygodnie, a regał może być nadal użytkowany.

O tym, czy możliwa jest naprawa uszkodzonego elementu, decyduje zakres zniszczeń. W przypadku niewielkich wgnieceń może być możliwe ich wyprostowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, o ile producent regału dopuszcza taką możliwość. Niewskazane są jednak metody wymagające obróbki termicznej, gdyż mogą prowadzić do znacznego osłabienia wytrzymałości metalu. Najprostsze naprawy obejmują wymianę elementów, dla których producent przewidział możliwość demontażu. W takim przypadku zniszczony fragment słupa czy belki może być zastąpiony nowym. W wielu sytuacjach można też użyć zestawów naprawczych i plomb zakładanych na uszkodzone elementy.

W każdym przypadku uszkodzenia regału magazynowego jego stan powinien być sprawdzony przez specjalistę, który oceni czy zgodnie z zaleceniami producenta systemu może ono być usunięte oraz dobierze właściwą metodę postępowania. W razie gdy skala zniszczeń będzie zbyt duża konieczny może się okazać zakup nowego regału.

Czy każdy regał metalowy można naprawić?