Najczęstsze błędy eksploatacyjne regałów magazynowych

W wielu przedsiębiorstwach regały magazynowe są narażone na różnorodne obciążenia, wynikające z zarówno z ilości przechowywanych towarów, jak i realizowanych każdego dnia ruchów i operacji.

Prawidłowa eksploatacja pozwala nie tylko zachować ciągłość pracy, ale również zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, ładunkom i sprzętom występującym na terenie magazynu. Wszelkie błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania mogą prowadzić do awarii regałów, a nawet ewentualnych wypadków.

Czynniki negatywnie wpływające na bezpieczne użytkowanie regałów

Bezpieczna eksploatacja regałów obejmuje wiele czynników. Podstawą jest nie tylko właściwe użytkowanie, ale również regularnie wykonywane przeglądy regałów magazynowych – zarówno bieżące, jak i okresowe. Wszelkie uchybienia w tym zakresie, wynikające zarówno z niefrasobliwości pracowników, jak i braku odpowiedniego nadzoru, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, skutkujących niebezpiecznymi sytuacjami.

Istnieje wiele błędów w użytkowaniu regałów, które bardzo często stanowią przyczynę poważnych problemów eksploatacyjnych. Jedną z ich przyczyn jest wykonywanie przeglądów nieterminowo lub niezgodnie z zaleceniami producenta. Problematyczne mogą być również wszelkie nieusunięte w porę uszkodzenia konstrukcji spowodowane np. kolizją z wózkami widłowymi. Niebezpieczne w skutkach są też wyrwane z posadzki kotwy, a także wszelkie uszkodzenia odbojników i odbojnic zabezpieczających regały. Poważne uchybienie stanowią też zastawione drogi komunikacyjne między regałami. Kolejnym częstym błędem, do którego nie powinno dochodzić, jest brak tabliczek znamionowych i naklejek z informacjami na temat maksymalnych dopuszczalnych nośności.

Podczas codziennej eksploatacji regałów nie powinno też dochodzić do samodzielnej zmiany w ich konfiguracji. Nie można też stosować paletowych jednostek ładunkowych, których wytrzymałość, jakość lub wymiary są nieodpowiednie. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regałów magazynowych ma również właściwa organizacja i porządek na terenie magazynu, a w szczególności w przestrzeni transportowej, po której poruszają się wózki widłowe.

Najczęstsze błędy eksploatacyjne regałów magazynowych