Bieżące i okresowe przeglądy regałów magazynowych

Prawidłowe użytkowanie i regularnie wykonywane kontrole to podstawa bezpiecznej i zgodnej z zasadami BHP eksploatacji regałów magazynowych. Kluczowe są przede wszystkim okresowe, techniczne przeglądy systemów regałów magazynowych realizowane przez uprawnione do tego firmy, takie jak Orson. Jednocześnie na bezpieczeństwo codziennej pracy wpływają również przeglądy bieżące, wykonywane przez pracowników magazynu, podczas których również można zidentyfikować drobne usterki kwalifikujące się do przeprowadzenia profesjonalnych napraw regałów magazynowych.

Przeglądy okresowe to podstawa

Okresowe przeglądy regałów magazynowych powinny być przeprowadzane regularnie, przynajmniej raz w roku, przez osoby kompetentne i dysponujące odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniami. Obowiązkowe roczne przeglądy stanu technicznego systemów składowania pozwalają na ograniczenie do minimum ryzyka wypadku oraz szybkiego wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. Są one bardzo szczegółowe i obejmują nie tylko wzrokową ocenę stanu technicznego, ale również zgodność instalacji regałowej z dostarczoną dokumentacją.

Do najważniejszych czynności przeglądowych w ramach kontroli okresowej zaliczamy m.in.:

  • niezbędne pomiary wielkości odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem
  • kontrolę sposobu użytkowania regałów
  • identyfikację elementów wymagających naprawy, wymiany lub uzupełnienia
  • identyfikację ewentualnych przeciążeń konstrukcji

Po kontroli okresowej sporządzany jest specjalny raport, zawierający dokładny opis problematycznych elementów, a także protokół przeglądu.

Na czym polegają przeglądy bieżące?

Przeglądy bieżące to nic innego jak regularne kontrole, polegające przede wszystkim na wzrokowej ocenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Mają one na celu identyfikację ewentualnych nieprawidłowości, które można od razu naprawić, unikając poważniejszych usterek czy wypadków. Regały magazynowe powinny być przeglądane przynajmniej raz w tygodniu przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę.

Przeglądy bieżące również mają bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa podczas użytkowania regałów magazynowych. W przypadku wykrycia ewentualnych problemów można od razu podjąć stosowne działania zapobiegawcze.

 

Bieżące i okresowe przeglądy regałów magazynowych