Sytuacje wymagające wezwania eksperta od przeglądów regałów magazynowych

W świetle obowiązujących przepisów każdy pracodawca lub właściciel magazynu zobowiązany jest do cyklicznego przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych. Częstotliwość kontroli powinna być adekwatna do stopnia eksploatacji. Stan techniczny konstrukcji w zależności od potrzeb można zatem sprawdzać co tydzień, co miesiąc lub co rok. Zdarzają się jednak pewne sytuacje, w których eksperta od specjalistycznych przeglądów regałów metalowych warto wezwać poza wcześniej ustalonymi terminami. Co się do nich zalicza?

Nagłe wypadki i nieprzewidziane zdarzenia

Przeglądy regałów magazynowych powinno się zlecać w każdym przypadku, gdy dojdzie do zdarzeń naruszających stabilność konstrukcji. Przykładem mogą być uderzenia wózków widłowych lub przeciążenia konstrukcji. Pozornie nieistotne uszkodzenia mogą zaważyć na bezpieczeństwie użytkowania regałów, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno ich bagatelizować. Lepiej, by to ekspert ocenił stopień uszkodzeń i sklasyfikował je do jednej z trzech kategorii oznaczeń, które przekładają się na tempo podjęcia działań naprawczych.

Usterki, które wzbudzają wątpliwości

ekspertem od przeglądów regałów magazynowych należy się skontaktować w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nawet jeśli nie są one wynikiem konkretnych wypadków przy pracy. Jeżeli podczas codziennej kontroli kondycji regałów dostrzeże się usterki, niezwłocznie trzeba je zgłosić. Powodem tego jest naturalna eksploatacja komponentów, które z czasem mogą tracić pierwotne właściwości. Takich przeglądów nie należy zaniedbywać. Ma to znaczenie szczególnie w miejscach, w których ryzyko potencjalnych zagrożeń jest wysokie, chociażby z powodu trudnych warunków eksploatacji, w tym ekspozycji regałów na wilgoć, niskie temperatury czy kontakt z substancjami chemicznymi.

Sytuacje wymagające wezwania eksperta od przeglądów regałów magazynowych