Certyfikowany montażysta regałów

Regały magazynowe to nieodłączne wyposażenie dla centrów logistycznych, hurtowni czy firm produkcyjnych. Dzięki ich stosowaniu na stosunkowo niewielkiej powierzchni można przechowywać dużą ilość towaru ustawianego piętrowo. Jednak ze względu na to, że na takich regałach umieszcza się ładunek o znacznej wadze, bardzo istotna jest ich odpowiednia wytrzymałość i stabilność. Potrzeby firm przechowujących różne towary przy użyciu regałów są bardzo różne, dlatego oferowane rozwiązania mają zwykle konstrukcję modułową, którą można dostosować do konkretnego pomieszczenia czy typu składowanego towaru.

Wymaga to jednak dwóch istotnych elementów – fachowego przygotowania planów oraz profesjonalnego montażu regałów magazynowych. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zarówno projektanci, jak i monterzy powinni mieć odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie, a także wymagane certyfikaty. Zobaczmy, dlaczego jest to ważne i jakimi rodzajami uprawnień mogą legitymować się osoby zajmujące się montażem, konserwacją i naprawą regałów.

Projekt, montaż i przeglądy – elementy bezpiecznej eksploatacji regałów magazynowych

Regały magazynowe muszą zapewniać pełne bezpieczeństwo zarówno osobom, które obsługują magazyn, jak i przechowywanym towarom czy urządzeniom, które są wykorzystywane do przemieszczania poszczególnych ładunków. Uszkodzenia konstrukcji i choćby częściowe zawalenie się regału oznacza bezpośrednie zagrożenie życia pracowników, a także naraża firmę na straty finansowe związane z uszkodzeniem towarów i sprzętu. Ze względu na ryzyko związane z funkcjonowaniem magazynu używane regały powinny mieć nośność odpowiadającą potrzebom konkretnej firmy, a także być wyposażone w systemy chroniące je przed możliwymi uszkodzeniami. Regał przeznaczony do ustawienia w magazynie musi więc być właściwie zaprojektowany, tak, by mógł sprostać wszystkim wymogom bezpieczeństwa, a także umożliwić szybką obsługę strumienia towarów.

Projekt regału jest kluczowym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i parametry funkcjonalne. Osoba, która go wykonuje, musi uwzględnić informacje otrzymane od inwestora, dotyczące m.in. masy składowanych towarów, częstotliwości wykonywanych operacji, czy planowanego przepływu ładunków. Zebrane parametry służą zestawieniu poszczególnych elementów systemów oferowanych przez danego producenta w taki sposób, by cała konstrukcja zapewniała wymaganą sztywność, stabilność oraz wytrzymałość na obciążenie.

Opracowanie koncepcji składowania to jednak nie tylko sam projekt regałów, ale również wybór właściwych elementów zabezpieczających – odbojnic przy słupach, belkach czy ramach, siatek zabezpieczających tył regału, prawidłowy dobór krat wypełniających i ograniczników dla palet. Bardzo istotne jest również zapewnienie posadzki o odpowiedniej nośności, z właściwie wykonanymi dylatacjami, a także systemu kotwienia regału oraz wyboru właściwych stóp dla posadowienia słupów, na których oprze się konstrukcja.

Bezpieczeństwo użytkowania regałów to również ich prawidłowy montaż. Powinien on przebiegać ściśle według dokumentacji konkretnego regału i wskazań producenta. Pełna zgodność z wymaganiami może być osiągnięta wówczas, gdy członkowie ekipy montażowej dysponują certyfikatami wystawianymi przez firmę oferującą dany system regałów. Ukończenie szkolenia gwarantuje przestrzeganie zaleceń, a w połączeniu z fachowym projektem znacznie redukuje ryzyko wypadku czy uszkodzenia regałów wskutek niedopasowania do planowanego obciążenia.

Długi i bezawaryjny okres eksploatacji jest możliwy również dzięki fachowym przeglądom, stanowiącym trzeci element działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej efektywności pracy magazynu. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 15635:2010P – „Stalowe statyczne systemy składowania: zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego” regały powinny być poddawane regularnym przeglądom przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Certyfikaty umożliwiające fachowe przeprowadzanie przeglądów regałów, ale także bieżący nadzór nad ich stanem czy prowadzenie profesjonalnego montażu można zdobyć, korzystając m.in. ze szkoleń i kursów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM). W ramach działań statutowych stowarzyszenia dostępne są możliwości uzyskania certyfikatu Inspektora Regałowego PSTM czy osoby odpowiedzialnej za stan techniczny regałów oraz rejestrowanie zdarzeń mogących mieć wpływ na ich funkcjonowanie, czyli tzw. PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety).

Tylko profesjonalne podejście na wszystkich etapach – projektowania regału, jego montażu oraz eksploatacji daje gwarancję unikania ryzyka związanego z funkcjonowaniem magazynu.

Certyfikowany montażysta regałów