Czy każdy rodzaj regałów metalowych można naprawić?

Regały magazynowe są specyficznym rodzajem urządzeń używanych do przechowywania towarów. Składuje się na nich zwykle dużą ilość ładunków, które są umieszczane piętrowo, w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć niezbędną powierzchnię magazynową. Wiąże się to ze znacznym obciążeniem całej konstrukcji, ponieważ masa ustawianych na regałach przedmiotów bywa znaczna. Jednym z głównych zagrożeń jest w takiej sytuacji możliwa utrata stabilności i ryzyko przewrócenia się regałów.

Ze względu na to, że są one zwykle ustawiane w niedużych odstępach od siebie, awaria jednej części może skutkować uszkodzeniami kolejnych. Jest to tym bardziej istotne, że obsługa magazynu wymaga niemal stałej obecności operatorów wózków widłowych czy innych osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego. Powoduje to, że muszą one spełniać najwyższe standardy, jeśli chodzi o wytrzymałość i bezpieczeństwo, a montaż, konserwacja czy naprawa regałów metalowych wymagają przestrzegania ściśle określonych norm i zasad postępowania, także, kiedy chodzi o uszkodzone elementy. Przekonajmy się, jak wygląda usuwanie uszkodzeń i dbanie o dobry stan regałów magazynowych.

Jak kwalifikuje się regały metalowe do naprawy?

Stan regałów magazynowych powinien być regularnie sprawdzany, a wszelkie stwierdzone uszkodzenia naprawiane w przewidzianych w przepisach terminach. Kwestie wykonywania przeglądów regałów regulują zapisy normy PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy składowania – zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania”. Wskazują one, że kontrola powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową i doświadczenie. Czynności kontrolne mogą być realizowane zarówno przez osoby zatrudnione w firmie na stanowisku zwanym PRSES (czyli Responsible for Storage Equipment Safety) albo Inspektora Regałowego posiadającego odpowiednie certyfikaty, np. wydane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

Podczas kontroli stanu regałów magazynowych sprawdza się stabilność konstrukcji oraz to, czy elementy nie uległy odkształceniom, a w ich strukturze nie pojawiły się pęknięcia. Ważne jest również określenie czy ewentualne zmiany wymiarów mieszczą się w dopuszczanych przez normy granicach. Badaniu podlegają także stopy regałów oraz podłoże w ich sąsiedztwie. W przypadku znalezienia uszkodzeń regał może być zaliczony do jednej z kategorii oznaczanej kolorami, w zależności od tego, jak są one poważne i jak pilne jest wykonanie naprawy. Jeśli uszkodzenia kwalifikują się do kategorii „pomarańczowej”, to regał może być dalej użytkowany, a usterki należy usunąć w ciągu 4 tygodni. Kategoria „czerwona” oznacza, konieczność wyłączenia regału z eksploatacji, a naprawa musi być wykonana bezzwłocznie. Kategoria „zielona” nie wymaga podejmowania żadnych działań, a regał może być dalej używany aż do następnego przeglądu.

Uszkodzenia i metody naprawy regałów metalowych

Do najczęstszych uszkodzeń regałów należą odkształcenia powodowane przez uderzenia wózków widłowych. Zdarzają się one, gdy operator najedzie wózkiem na słup regału, albo uderzy widłami czy przenoszoną paletą we wsporniki. Wiele uszkodzeń związanych jest z odkształceniem odbojnic i elementów zabezpieczających. W grę może wchodzić również osłabienie złączy miedzy poszczególnymi częściami konstrukcji, czy odkształcenia związane z nieprawidłowym rozmieszczeniem obciążenia.

Naprawa regałów może być prowadzona jedynie w sposób dopuszczony przez jego producenta, możliwe metody postępowania zależą więc od typu i marki regału. Powszechnie stosowaną metodą jest wymiana całego uszkodzonego elementu. Zwykle stosuje się ją przy pęknięciach czy większych odkształceniach. Wielu producentów pozwala na prostowanie niewielkich wgnieceń czy deformacji, o ile nie wiążą się one z pęknięciem metalu, jego ukruszeniem czy innym osłabieniem struktury. W niektórych przypadkach dopuszcza się również montaż specjalnych plomb usztywniających. Metoda, która nie jest zalecana w żadnym przypadku, to obróbka termiczna metalu, np. podgrzewanie w celu wyprostowania czy spawanie.

Warto pamiętać, że dobór odpowiedniej metody postępowania powinien być uzależniony od dokładnego zbadania uszkodzenia, co wymaga zlecenia tego rodzaju prac firmie specjalizującej się w przeglądach i naprawach regału, zatrudniającej odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

Czy każdy rodzaj regałów metalowych można naprawić?