Na czym polega serwis regałów metalowych?

Utrzymywanie regałów magazynowych w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, które z nich korzysta. Zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania istnieje obowiązek regularnego wykonywania przeglądów w celu wychwycenia wszelkich uchybień, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie przy korzystaniu z regału. Do usunięcia wykrytych usterek powinno się zatrudnić profesjonalny serwis regałów magazynowych. Tylko takie rozwiązanie daje gwarancję, że wszystkie potrzebne prace zostaną wykonane w sposób zgodny z zaleceniami producenta danego systemu oraz przepisami określającymi warunki, jakim muszą odpowiadać tego typu urządzenia. Przyjrzyjmy się bliżej jakie czynności mogą być wykonywane w ramach obsługi serwisowej.

Naprawa metalowych regałów magazynowych

Przeglądy regałów pozwalają na uzyskanie pełnej wiedzy o ich stanie technicznym i wskazanie usterek, które powinny być usunięte. W ramach czynności serwisowych naprawiane są wszelkie uszkodzenia konstrukcji nośnej regałów oraz defekty ich mocowań. Wymianie mogą podlegać zarówno poszczególne słupy, jak i belki. Zdarza się również, że potrzebna jest korekta ich zamocowania czy wypoziomowania.

W czasie czynności kontrolnych sprawdzane są również wszystkie połączenia całego systemu regałów. Podczas napraw korygowany może być więc sposób mocowania belek i słupów, a także ustawienie stopy. Zdarzają się również przypadki, w których interwencji wymaga posadzka pomieszczenia magazynowego.

Przy prowadzeniu napraw należy kierować się zawsze wynikami ostatnio przeprowadzanego przeglądu. Absolutny priorytet powinny mieć uszkodzenia, które zostały oznaczone jako kategoria „czerwona”. Jest to ważne również dlatego, że w myśl obowiązujących regulacji regały z tak zakwalifikowanymi defektami powinny być wyłączone z użytkowania aż do momentu wymiany wymagających tego elementów.

Warto pamiętać również o tym, że na naprawę uszkodzeń oznaczonych w wyniku przeglądu jako „pomarańczowe” są jedynie 4 tygodnie od momentu, w którym usterka została zauważona. Przekraczanie wyznaczonego terminu jest nie tylko niezgodne z istniejącymi regulacjami, ale również niebezpieczne. W wielu przypadkach, choć eksploatacja takiego regału jest dopuszczona przez wymieniony okres, to należy się liczyć z tym, że jego stan będzie się pogarszał, a usterka może wpłynąć na trwałość sąsiednich elementów.

Na czym polega serwis regałów metalowych?