Dlaczego trzeba wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?

Obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów regałów magazynowych wynika z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i znajdującym się na regałach ładunkom. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, z procesem karnym włącznie.

Stopniowe zużywanie się regałów

Przede wszystkim podkreślić należy, że regały magazynowe bardzo często narażone są na bardzo intensywną eksploatację, w związku z czym z czasem ulegają stopniowemu zużyciu. Wpływają na nie również czynniki zewnętrzne, w tym nie tylko działania mechaniczne, ale również wilgoć, wysokie temperatury czy substancje przyczyniające się do osłabienia konstrukcji, czy pojawienia się korozji. Do poważnych uszkodzeń może dochodzić również wtedy, gdy użytkownicy nie przestrzegają zasad producenta, np. przekraczając nośność regałów.

Cel okresowych przeglądów regałów magazynowych

Okresowe przeglądy regałów magazynowych to obowiązek każdego pracodawcy wynikający z przepisów prawa, norm i standardów bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. Celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, konsumentom i innym osobom znajdującym się w ich pobliżu. Jest to najlepszy sposób, aby przeciwdziałać poważnym wypadkom. Podczas każdej takiej kontroli można odpowiednio wcześniej wykryć ewentualne usterki i dokonać ich napraw.

Okresowy przegląd wpływa też na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ładunków znajdujących się na regałach magazynowych. Jest to również istotny czynnik optymalizacji procesów produkcji.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Dlaczego trzeba wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?