Jakie czynności obejmuje okresowa kontrola regałów magazynowych?

Okresowe kontrole regałów magazynowych mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i ograniczenie ryzyka wypadków w miejscach pracy. Oprócz tego są również ważne dla przedłużenia żywotności konstrukcji regałów oraz zapobiegania ich uszkodzeniom. Konieczność zlecania przeglądów uprawnionym jednostkom wynika także z obowiązku, jaki nakłada na pracodawców m.in. Kodeks Pracy. Jak wygląda taki okresowy przegląd instalacji regałowych? Poniżej wyjaśniamy, jakie czynności obejmuje kontrola regałów magazynowych, którą powinno się przeprowadzać przynajmniej raz w roku.

Co wchodzi w zakres przeglądu regałów magazynowych?

Coroczne kontrole regałów magazynowych dotyczą zarówno przeglądu ich stanu technicznego, jak i zgodności montażu oraz eksploatacji instalacji regałowej z dokumentacją. W pierwszej kolejności ocenie podlegają poszczególne części konstrukcji. Ekspert od przeglądów regałów magazynowych np. z firmy ORSON rozpoczyna kontrolę od dokładnego sprawdzenia, czy instalacja nie uległa uszkodzeniom. Weryfikacji poddaje też stan posadzki w magazynie, który ma duże znaczenie dla stateczności konstrukcji. Następnie wykonuje pomiary, na podstawie których ocenia m.in. wielkość odkształceń elementów regału pod wpływem obciążeń. W ten sposób określa prawidłowość eksploatacji instalacji regałowej w odniesieniu do jej obciążenia.

Ponadto ekspert podejmuje się czynności niezbędnych do wypionowania rzędów regałów. Sprawdza również stan połączeń śrubowych, a w razie identyfikacji elementów wymagających naprawy, dokonuje jej lub zleca ich wymianę. Specjalista opiniuje także poprawność ogólnego użytkowania konstrukcji oraz kontroluje sposób składowania towaru. Niezbędną częścią okresowej kontroli jest też sprawdzenie dokumentacji oraz obecności tablic informujących w magazynie. Każdy taki przegląd kończy sporządzenie specjalnego raportu. W dokumencie ekspert wystawia opinię na temat stanu regałów magazynowych oraz wskazuje na ewentualne uszkodzenia i usterki, które wymagają naprawy.

Jakie czynności obejmuje okresowa kontrola regałów magazynowych?