Samodzielny demontaż regałów magazynowych – czy to bezpieczne?

Powodów demontażu regałów magazynowych może być wiele. Do najpopularniejszych z nich zalicza się reorganizację lub przeniesienie magazynu. Niekiedy demontaż może być też wynikiem wymiany uszkodzonych elementów lub całych wyeksploatowanych regałów na nowe. Niezależnie jednak od tego, co jest przyczyną demontażu, należy pamiętać, że podczas wykonywania tej czynności trzeba szczególnie zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Czy każdy może się podjąć demontażu regałów magazynowych? Sprawdzamy, czy są do tego wymagane uprawnienia oraz wyjaśniamy, czy samodzielny demontaż jest bezpieczny.

Czy samodzielny demontaż regałów magazynowych to dobry pomysł?

Obecnie na próżno można szukać przepisów, które jasno wskazywałyby na konieczność demontażu regałów magazynowych przez specjalnie uprawnione do tego osoby. W teorii można zatem zrobić to samodzielnie. W praktyce jednak takie działanie wiąże się z dużym ryzykiem narażenia pracowników na utratę zdrowia, a nawet życia. Powodem tego jest fakt, że demontaż regałów magazynowych to rodzaj prac w części prowadzonych na wysokościach. Zgodnie z przepisami BHP wymaga to zatem m.in. zastosowania środków ochrony osobistej. Pracownicy rzadko mają wiedzę w tym zakresie, a dodatkowo często nie dysponują odpowiednimi narzędziami. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się więc zlecenie demontażu regałów magazynowych wyspecjalizowanej firmie.

Dlaczego warto zlecić demontaż regałów magazynowych wyspecjalizowanej firmie?

Powierzenie demontażu regałów magazynowych wyspecjalizowanej firmie, takiej jak np. ORSON, jest gwarancją bezpieczeństwa. Profesjonalne ekipy montażowe dysponują wiedzą, środkami ochrony osobistej, ale i sprzętem, który zapewnia sprawną rozbiórkę. Współpraca z przeszkolonym zespołem pozwala zminimalizować ryzyko wypadków, do których mogłoby dojść np. w wyniku niewłaściwej kolejności demontażu elementów czy też niedostatecznego zabezpieczenia konstrukcji. Co więcej, zlecenie tej czynności fachowcom eliminuje ryzyko uszkodzenia regałów lub ich części. Jest to szczególnie ważne w przypadku ich tymczasowej rozbiórki.

Samodzielny demontaż regałów magazynowych – czy to bezpieczne?