Popularne rodzaje regałów magazynowych

Regały magazynowe to rozwiązanie, które znacznie ułatwia przechowywanie towarów o różnej specyfice, zarówno jeśli chodzi o zakres wymiarów zewnętrznych, jak i masy czy rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane. Specyfiką regałów magazynowych jest możliwość gromadzenia znacznej ilości ładunku na ograniczonej przestrzeni oraz zagwarantowanie łatwego dostępu do składowanych produktów. Najczęściej wykorzystywaną opcją jest umieszczanie ładunków pionowo przy wykorzystaniu odpowiednio zaprojektowanych półek albo wsporników. Istnieje wiele rozwiązań przystosowanych do różnej ilości i charakterystyki towarów od tradycyjnych regałów półkowych, jakie są zazwyczaj używane przy bardziej ograniczonych potrzebach – np. w niewielkich firmach handlowych czy produkcyjnych, aż po regały pozwalające na ustawianie całych palet czy składowanie ładunków o dużych rozmiarach albo nawijanych na szpule lub rolki. Przyjrzyjmy się temu, jakie rodzaje regałów cieszą się największą popularnością oraz  zobaczmy, czym się one wyróżniają.

Regały paletowe – konstrukcja i zastosowanie

Podstawowym typem regału magazynowego, który jest wykorzystywany w większości firm logistycznych, spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych albo dużych hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych okazują się regały paletowe. Wynika to z dużej popularności palet, które gwarantują łatwy załadunek i przyspieszają procesy związane z przepływem towarów. W większości przypadków regały przeznaczone do ustawiania palet są systemami wysokiego składowania, pozwalającego na ustawianie ich w poszczególnych gniazdach umieszczonych piętrowo. Gwarantuje to możliwość znacznego zmniejszenia niezbędnej przestrzeni magazynowej i wykorzystanie wszystkiego, co mają do zaoferowania współczesne konstrukcje hal stalowych, które bez przeszkód mogą mieć wysokość od kilku do kilkunastu metrów, bez znaczącego zwiększania kosztów całej inwestycji. Zgromadzenie ładunków na mniejszej przestrzeni oznacza też zmniejszenie dystansów, jakie muszą przebywać obsługujące magazyn wózki widłowe, co także przyczynia się do ograniczenia kosztów utrzymania magazynu i przyspiesza przemieszczanie ładunku.

Regały paletowe najczęściej mają konstrukcję ramową. Za przenoszenie ciężaru gromadzonych ładunków odpowiadają w nich słupy, które są zakotwione do posadzki. Odpowiednie połączenia są wykonywane za pośrednictwem stóp, które rozkładają nacisk słupa równomiernie, zapobiegając jednocześnie odkształcaniu się podłoża. O zachowanie właściwej struktury przestrzennej dbają montowane między nimi stężenia, utrzymujące słupy w pionie i usztywniające całość. Poszczególne gniazda paletowe powstają za sprawą umieszczanych między parami słupów belek poprzecznych, tzw. trawersów. Również one są łączone odpowiednimi stężeniami i wspornikami, a w wielu przypadkach umieszcza się na nich kratownice, wypełnienia z perforowanej blachy lub niekiedy nawet z materiału drewnopochodnego, zazwyczaj płyty wiórowej albo sklejki. Tego rodzaju wyposażenie ułatwia przechowywanie palet o nietypowych rozmiarach i sprawia, że regał staje się bardziej uniwersalny.

W większości przypadków regały paletowe są uzupełniane odpowiednim wyposażeniem dodatkowym. Przede wszystkim stosuje się osłony słupów, które mają je chronić przed uderzeniami wózków widłowych lub przemieszczanych palet – zarówno w postaci sztywnych osłon, zwykle rurowych, jak i odkształcalnych profili, których zadaniem jest pochłanianie energii zderzenia. Często wykorzystywane są też ograniczniki zapobiegające nieprawidłowemu umieszczeniu palety w gnieździe czy stalowe siatki zabezpieczające przed upadkiem ładunku w razie uszkodzenia zabezpieczeń palety.

Warto pamiętać, że poza klasycznymi konstrukcjami regałów paletowych dostępne są też rozwiązania w postaci m.in. regałów przepływowych, w których towary na paletach mogą być umieszczane w kilku rzędach w obrębie jednego gniazda, regały wjezdne czy nawet przesuwne. Są one jednak przystosowane do wymagań specjalnych wynikających z charakterystyki ładunków i wykorzystywanego rodzaju przepływu towarów w obrębie magazynu.

Regały wspornikowe oraz regały półkowe

Zupełnie inną konstrukcję mają regały wspornikowe. W tym przypadku całość struktury nośnej opiera się na pojedynczym słupie, zwanym kolumną. Stabilność słupa oraz odpowiednie przenoszenie obciążenia zapewniają umieszczone w dolnej części bazy, w taki sposób, że konstrukcja przypomina odwróconą literę „L” albo „T”. Sąsiadujące ze sobą kolumny z zakotwionymi do podłoża bazami tworzą strukturę przestrzenną regału, a za utrzymanie ich we właściwym położeniu odpowiedzialne są tzw. rygle łączące poszczególne kolejne fragmenty całości. W przypadku regałów wspornikowych stosowane są również dodatkowe stężenia usztywniające. Ładunek jest opierany o wsporniki, które są mocowane do kolumn. Mogą one być wyposażone w dodatkowe uchwyty, ograniczniki, osłony czy inne zabezpieczenia dopasowane do charakteru przechowywanych ładunków. W zależności od rodzaju użytych słupów wsporniki mogą być zamontowane z jednej albo po obu stronach.

Regały wspornikowe są używane zwykle tam, gdzie zachodzi potrzeba składowania elementów o znacznej długości. Mogą to być rury, profile, ale również materiały o znacznej powierzchni takie jak płyty lub arkusze. Dość często konstrukcje tego rodzaju wykorzystuje się przy magazynowaniu towarów o znacznych gabarytach – np. gotowej stolarki okiennej i drzwiowej, niektórych typów materiałów budowlanych, m.in. blachy dachowej czy drewna konstrukcyjnego oraz elementów pakowanych o znacznej długości. W takich przypadkach podobnie jak w regałach paletowych korzysta się z półek z kratownic lub płyt drewnianych.

W wielu magazynach, zwłaszcza tam, gdzie przechowuje się dużą ilość mniejszych elementów – np. w hurtowniach części czy punktach sprzedaży wysyłkowej lub sklepach używa się różnych rodzajów regałów półkowych. Pozwalają one na wygodne przechowywanie towarów w mniejszych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych. W zależności od rodzaju składowanego ładunku mogą mieć konstrukcję zbliżoną do regałów wspornikowych, co daje możliwość swobodnego układania dłuższych elementów albo ramowych. Regały półkowe są na ogół obsługiwane ręcznie i często korzysta się z nich np. podczas kompletowania zamówień.

Popularne rodzaje regałów magazynowych