Rodzaje regałów magazynowych

Wyobrażacie sobie halę, magazyn, centrum dystrybucji paczek, składy artykułów budowlanych, firmy produkcyjne bez regałów magazynowych? Nie?? To tak jak my. Dziś chcemy zająć się właśnie tym tematem, a mianowicie rodzajami regałów magazynowych. Czym kierować się przy ich doborze, aby stworzyć logistycznie popraną przestrzeń magazynową pozwalającą na ergonomiczne korzystanie z pomieszczeń, w których przechowujemy przedmioty o różnych gabarytach, właściwościach i ciężarze własnym.

Dlaczego regały przemysłowe dzielą się na różne rodzaje?

Każdy przechowywany przedmiot w zależności od branży ma określone cechy fizyczne, które poniekąd determinują rodzaj regałów, jaki będzie najbardziej praktyczny. Chodzi zarówno o składowanie krótkoterminowe, jak i o składowanie długoterminowe. Częste przeładunki niosą za sobą ryzyko pomyłki, wypadku, dlatego konstrukcja regałów magazynowych musi być równie stabilna, co ergonomiczna w przypadku obsługi magazynu np. przy użyciu wózków widłowych i paletowych. Muszą być wykonane z materiałów wytrzymałych i jednocześnie nieobciążających konstrukcji. Nie bez znaczenia jest też możliwość właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Jakie wyróżniamy rodzaje regałów magazynowych?

W języku branżowym używa się w odniesieniu do regałów magazynowych umownego podziału na regały statyczne i dynamiczne. Regały pierwszego typu są najpopularniejszym rozwiązaniem spotykanym w halach i magazynach. Regały stałe (statyczne) opierają się na stabilnej konstrukcji, niezmieniającej swego położenia. Ich konstrukcja opiera się na ułożonych w moduły pionowych słupach z regałami, na których towar składuje się poziomo.

Ich przeciwieństwem są regały dynamiczne, których konstrukcja zawiera elementy jezdne. Wykorzystuje się je najczęściej w chłodniach i archiwach.

Jakie są najpopularniejsze regały statyczne?

Do regałów stałych zalicza się:

  • regały ramowe – których konstrukcja jest układem zbudowanych ze słupów nośnych i połączonych stężeniami belek poprzecznych,

  • regały bezpółkowe (regały paletowe tzw. wysokiego składowania),

  • regały półkowe – sprawdzają się przy magazynowaniu towarów małogabarytowych,

  • regały wspornikowe – ich zaletą jest prosty montaż, oraz uniwersalność zastosowania. Sprawdzą się zarówno podczas składowania na powietrzu, jak i wewnątrz magazynów. Budowane są celem przechowywania towarów w pozycji pionowej m.in.: desek, rur, prętów, blach, beli i innych dłużyc.

Regały paletowe wysokiego składowania w walce o porządek

Wśród regałów bezpółkowych największą popularnością cieszą się regały paletowe, których konstrukcja oparta jest na nośnych poprzeczkach, umożliwiają zagospodarowanie wysokich magazynów. Regały wysokiego składowania umożliwiają przechowywanie towaru bezpośrednio na paletach.

Bez względu na rodzaj wybranych regałów horrendalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ich użytkowania ma właściwy montaż regałów. Jest on podstawą utrzymania właściwej konstrukcji modułów, ich stabilności i wytrzymałości na obciążenia.

Rodzaje regałów magazynowych