Z jakich powodów należy regularnie serwisować regały magazynowe?

Regały magazynowe wykonuje się z trwałych materiałów, które są odporne na uszkodzenia oraz obciążenia. W czasie codziennej eksploatacji może jednak dochodzić do sytuacji, w których ich stateczność zostanie naruszona. Powodem tego mogą być np. uszkodzenia mechaniczne lub przeciążenia struktury. Na kondycję regałów wpływają także takie czynniki jak np. warunki panujące w magazynie. Przykładowo wahania temperatury lub wilgoć przyspieszają zużycie elementów, czego konsekwencją może być destabilizacja konstrukcji wynikająca z osłabienia struktury nośnej regału. Zapobiegać takim scenariuszom mają regularne przeglądy techniczne.

Dlaczego regularny serwis regałów magazynowych jest ważny?

Regularny serwis regałów magazynowych jest gwarancją bezpieczeństwa pracowników magazynów. Kontrola ich sprawności, a także wczesne wykrycie uszkodzeń i ich bezpośrednia naprawa pozwalają uniknąć wielu wypadków przy pracy, które mogłyby być efektem zaniedbań pracodawcy w tym zakresie. Konieczność przeprowadzania kontroli powinna zatem wynikać z dbałości o stworzenie warunków pracy niezagrażających zdrowiu ani życiu osób, które na co dzień pracują przy składowaniu towarów. Warto jednak pamiętać, że cykliczne przeglądy regałów magazynowych należą do obowiązków pracodawcy. Kwestie te szczegółowo regulują normy prawne zawarte w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Systematyczny serwis regałów chroni jednak nie tylko zdrowie i życie pracowników, ale również zabezpiecza interesy pracodawcy przed ponoszeniem prawnych i finansowych konsekwencji nieszczęśliwych wypadków w miejscach pracy. Jest także szansą na optymalizację procesu produkcyjnego i zmniejsza ryzyko przestojów w pracy wynikających np. z konieczności naprawy wcześniej zaniedbanych nieprawidłowości. Oprócz tego bieżąca naprawa usterek pozwala przedłużyć żywotność regałów magazynowych, a tym samym ograniczyć wydatki pracodawcy na kosztowne naprawy czy też wcześniejszy zakup nowych konstrukcji w przyszłości.

Z jakich powodów należy regularnie serwisować regały magazynowe?