Blog - strona 10

Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych

Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych

Przepisy prawa polskiego i europejskiego nakładają na właścicieli magazynów obowiązek zlecenia okresowych przeglądów  regałów. Osobie spoza branży może się wydawać, że są one zbędne, gdyż regał magazynowy ciężko jest uszkodzić. To oczywiście nieprawda. Regały codziennie utrzymują wielokilogramowe obciążenia, a zaniedbanie regału może doprowadzić do tragedii. Jeśli dodamy do tego

Prawo i zdrowy rozsądek a okresowe przeglądy regałów magazynowych

Prawo i zdrowy rozsądek a okresowe przeglądy regałów magazynowych

Regały magazynowe są codziennie narażane na ogromne obciążenia, a także przypadkowe uderzenia wózków widłowych czy podnośników. Dlatego też powinny być okresowo kontrolowane, by nie dopuścić do szeregu konsekwencji, jakie wiążą się z zawaleniem się regału. Jakie mogą one być? Zdrowy rozsądek Zaniedbanie stanu regałów magazynowych może doprowadzić do tego,

Kim jest PRSES?

Kim jest PRSES?

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania wszelkich urządzeń magazynowych – w tym regałów – jest obowiązkiem właściciela magazynu lub pracodawcy. Narzucają go przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  ( tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U z 2002 r. Nr 191 poz. 1596, ze zm.)

Bieżące i okresowe przeglądy regałów magazynowych

Bieżące i okresowe przeglądy regałów magazynowych

Prawidłowe użytkowanie i regularnie wykonywane kontrole to podstawa bezpiecznej i zgodnej z zasadami BHP eksploatacji regałów magazynowych. Kluczowe są przede wszystkim okresowe, techniczne przeglądy systemów regałów magazynowych realizowane przez uprawnione do tego firmy, takie jak Orson. Jednocześnie na bezpieczeństwo codziennej pracy wpływają również przeglądy bieżące, wykonywane przez pracowników magazynu,