Blog - strona 11

Kiedy jest potrzebny serwis regałów magazynowych?

Kiedy jest potrzebny serwis regałów magazynowych?

Regały w każdym magazynie są narażone na uszkodzenia różnego rodzaju. Codziennie działają na nie ogromne siły, dlatego czasem zdarza się, że ulegają deformacjom. Operowanie wózkiem widłowym w wąskich korytarzach między regałami albo manewrowanie ciężkim ładunkiem na sporych wysokościach również może przyczyniać się do powstawania licznych usterek, najczęściej spowodowanych kolizjami z konstrukcją

Jak eksploatować regały magazynowe zgodnie z zasadami BHP?

Jak eksploatować regały magazynowe zgodnie z zasadami BHP?

Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową bezpośrednio warunkuje efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Integralną częścią każdej infrastruktury logistycznej są obszary magazynowe, dysponujące specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem. Dobra organizacja przepływu materiałów i informacji to klucz do sukcesu. Towary są składowane i zabezpieczane na regałach magazynowych, które pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Mogą być

Dlaczego są ważne przeglądy techniczne regałów magazynowych?

Dlaczego są ważne przeglądy techniczne regałów magazynowych?

Magazyny to niebezpieczne miejsce. Pełne ciężkich towarów ustawionych na bardzo wysokich regałach. W takim otoczeniu łatwo o wypadek, dlatego właśnie tak istotną kwestią jest dbanie o dobry stan techniczny regałów. Systematyczna kontrola bezpieczeństwa jest obowiązkiem pracodawcy, obliguje go do tego Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W magazynach należy regularnie

Regały magazynowe

Regały magazynowe

W hali magazynowej istotną rolę odgrywa właściwa organizacja przestrzeni. Dzięki temu łatwo można odnaleźć ładunek. Kluczową rolę w prawidłowym i bezpiecznym składowaniu materiałów, odgrywają odpowiednio dobrane regały magazynowe. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe rozmieszczeni większej ilości towaru w przemyślany sposób.

Wybór regałów do magazynu

Wybór regałów do magazynu

Odpowiedni wybór regałów magazynowych może zaoszczędzić w przyszłości wielu kłopotów i kosztów.  Przy wyborze regałów magazynowych warto określić nasze potrzeby oraz wziąć pod uwagę kilka czynników. Dobrze zwrócić uwagę na procesy zachodzące w firmie i ustalić optymalną koncepcję logistyczną dla całego magazynu.

Bezpieczne regały magazynowe

Bezpieczne regały magazynowe

Magazyn jest środowiskiem pracy, w którym wypadki mogą być katastrofalne w skutkach. Dlatego podczas składowania materiałów bardzo ważną kwestią jest właściwe użytkowanie regałów magazynowych. Zgodnie z prawem istnieje obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy.