Blog - strona 8

Czy każdy rodzaj regałów metalowych można naprawić?

Czy każdy rodzaj regałów metalowych można naprawić?

Regały magazynowe są specyficznym rodzajem urządzeń używanych do przechowywania towarów. Składuje się na nich zwykle dużą ilość ładunków, które są umieszczane piętrowo, w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć niezbędną powierzchnię magazynową. Wiąże się to ze znacznym obciążeniem całej konstrukcji, ponieważ masa ustawianych na regałach przedmiotów bywa znaczna. Jednym z głównych

Na czym polega naprawa regałów metalowych?

Na czym polega naprawa regałów metalowych?

Regały metalowe wykorzystywane do składowania towarów w magazynach są poddawanie bardzo dużym obciążeniom. Ze względu na specyfikę użytkowania, ich stan techniczny ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno ludzi przebywających w pobliżu, jak i znajdujących się na nich produktów. Zapewnienie właściwej stabilności i wytrzymałości wymaga regularnych kontroli stanu technicznego regałów magazynowych

Rodzaje regałów magazynowych

Rodzaje regałów magazynowych

Wyobrażacie sobie halę, magazyn, centrum dystrybucji paczek, składy artykułów budowlanych, firmy produkcyjne bez regałów magazynowych? Nie?? To tak jak my. Dziś chcemy zająć się właśnie tym tematem, a mianowicie rodzajami regałów magazynowych. Czym kierować się przy ich doborze, aby stworzyć logistycznie popraną przestrzeń magazynową

Co to jest certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Co to jest certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Regały magazynowe pozwalają na bardzo efektywne wykorzystanie przestrzeni potrzebnej do przechowywania różnych towarów. Dzięki możliwości składowania pionowego większa ilość przedmiotów może być składowana w pomieszczeniach magazynowych zajmujących mniejszą powierzchnię. Jednak wraz z ilością przedmiotów umieszczanych na regałach magazynowych rośnie także ich obciążanie, a zarazem szansa na spowodowany

Na czym polega serwis regałów metalowych?

Na czym polega serwis regałów metalowych?

Utrzymywanie regałów magazynowych w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, które z nich korzysta. Zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania istnieje obowiązek regularnego wykonywania przeglądów w celu wychwycenia wszelkich uchybień, które mogą stanowić potencjalne

Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Czy każdy regał metalowy można naprawić?

Regały magazynowe przenoszą duże obciążenia związane z masą zgromadzonych na nich towarów. Podczas codziennej eksploatacji są też narażone na działanie różnych czynników zewnętrznych. Poszczególne elementy mogą zostać uszkodzone przez uderzenie składowanego towaru czy jego opakowania. Najczęściej dochodzi jednak do zniszczeń powodowanych przez uderzenia urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w magazynie.

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Certyfikaty gwarantujące rzetelną kontrolę regałów magazynowych

Regały magazynowe to urządzenia, w przypadku których dobry stan techniczny całej konstrukcji decyduje nie tylko o możliwości efektywnego składowania różnych towarów, ale również o bezpieczeństwie ich obsługi. Procesy logistyczne związane z gospodarką magazynową wymagają stosunkowo częstego przemieszczania przechowywanych towarów. Zwykle wymaga to zarówno poruszania się w ciągach pieszo-jezdnych między poszczególnymi konstrukcjami

Komu zlecić demontaż regałów magazynowych?

Komu zlecić demontaż regałów magazynowych?

Systemy regałów magazynowych to często dość skomplikowane konstrukcje, które są mocno rozbudowane, mają dużą wysokość i sporą masę. Jako urządzenia, które służą do przechowywania znacznych ilości towarów o dużym ciężarze, muszą one być traktowane w specjalny sposób, gdyż ich uszkodzenia lub nieprawidłowa eksploatacja mogą być przyczyną niebezpiecznych

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Czy montaż regałów metalowych jest trudny?

Regały metalowe przeznaczone do użytku w magazynach muszą gwarantować zarówno odpowiednią wytrzymałość i nośność dopasowaną do rodzaju składowanych towarów, jak i pełne bezpieczeństwo dla pracowników zajmujących się obsługą magazynu oraz przechowywanych na nich produktów. Ze względu na wymogi dotyczące optymalnego rozstawienia i eksploatacji, montaż regałów metalowych powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowane

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Co należy do specjalistycznej naprawy regałów?

Efektywna obsługa magazynu i sprawne wykonywanie wszystkich czynności związanych z poszczególnymi procesami logistycznymi wymagają korzystania z wielu urządzeń transportu bliskiego. Przemieszczanie składowanych towarów wiąże się zawsze z możliwością popełnienia błędu i spowodowania uszkodzenia zarówno środka transportu, jak i regału magazynowego. Ze względu na pełnioną przez regały funkcję, ich duże